Znaleziono 1 artykuł

Михаил Алексеенко

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Граматика номинативного процесса "перестроечного новояза" Михаил Алексеенко s. 195-202