Znaleziono 1 artykuł

I. Καλλέρης

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Aί πρώται ύλαι τής ύφαντουργίας είς τήν πτολεμαϊϰήν Αίγυπτον", I. Καλλέρης, "Έπετηρίς τού Ααογραφιϰού Άρχειου τής Άϰαδημιας Άθηνών", vol. 6, 1950-1951 : [recenzja] Rafał Taubenschlag I. Καλλέρης (aut. dzieła rec.) s. 381