Znaleziono 25 artykułów

Stanisław Żyromski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Procesy demograficzne w trzydziestoleciu Warmii i Mazur Stanisław Żyromski s. 21-29
"Rocznik Statystyczny województwa olsztyńskiego 1974", Olsztyn 1974 : [recenzja] Stanisław Żyromski s. 112-114
"Bilans reprodukcji ludności na Ziemiach Zachodnich i Północnych", Edward Rosset, Poznań 1970 : [recenzja] Stanisław Żyromski Edward Rosset (aut. dzieła rec.) s. 159-160
"Altas regionalny województwa olsztyńskiego", Warszawa 1965 : [recenzja] Stanisław Żyromski s. 165-166
"Rocznik Statystyczny województwa olsztyńskiego 1970", Olsztyn 1970 : [recenzja] Stanisław Żyromski s. 165-167
Emigracja ludności wsi województwa olsztyńskiego do miast w latach 1953-1960 Stanisław Żyromski s. 187-225
"Rocznik Statystyczny województwa olsztyńskiego 1963", Olsztyn 1964 : [recenzja] Stanisław Żyromski s. 237-238
"Rocznik Statystyczny województwa olsztyńskiego 1961", Olsztyn 1961 : [recenzja] Stanisław Żyromski s. 294-295
"Rocznik Statystyczny woj. olsztyńskiego 1965", Olsztyn 1965 : [recenzja] Stanisław Żyromski s. 306-308
Z badań nad ruchem naturalnym ludności województwa olsztyńskiego w latach 1945-1969 Stanisław Żyromski s. 327-345
"Rocznik Statystyczny województwa olsztyńskiego 1969", Olsztyn 1969: [recenzja] Stanisław Żyromski s. 328-330
Przeobrażenia demograficzne w województwie olsztyńskim Stanisław Żyromski s. 334-345
Procesy ludnościowe na Warmii i Mazurach w latach 1945-1949 Stanisław Żyromski s. 363-377
"Rozwój ludności Olsztyna w latach 1945-1961", Stanisław Żyromski, Olsztyn 1964 : [recenzja] Andrzej Wakar Stanisław Żyromski (aut. dzieła rec.) s. 394-397
Przesiedlenie ludności niemieckiej z województwa olsztyńskiego poza granice Polski w latach 1945-1950 Stanisław Żyromski s. 395-412
Przeobrażenia demograficzne w województwie olsztyńskim Stanisław Żyromski s. 398-409
Seminarium demograficzne w Olsztynie Stanisław Żyromski s. 462-465
"Rocznik Statystyczny województwa olsztyńskiego 1962", Olsztyn 1962 : [recenzja] Stanisław Żyromski s. 465-467
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Rocznik Statystyczny województwa olsztyńskiego 1971", Olsztyn 1971 : [recenzja] Stanisław Żyromski s. 479-480
"Rocznik Statystyczny woj. olsztyńskiego 1964", Olsztyn 1965 : [recenzja] Stanisław Żyromski s. 494-495
"Migracje ludności. Woj. olsztyńskie, Narodowy Spis Powszechny 8 XII 1970, Wyniki ostateczne", z. 25, Warszawa 1972 : [recenzja] Stanisław Żyromski s. 547-548
"Rocznik Statystyczny województwa olsztyńskiego 1973", Olsztyn 1973 : [recenzja] Stanisław Żyromski s. 553-555
"Rocznik Statystyczny województwa olsztyńskiego 1966", Olsztyn 1966 : [recenzja] Stanisław Żyromski s. 589-590
Bilans demograficzny województwa olsztyńskiego (1945-1969) Stanisław Żyromski s. 607-618
"Procesy migracyjne w województwie olsztyńskim w latach 1945-1949", Stanisław Żyromski, Olsztyn 1971 : [recenzja] Stefan Banasiak Stanisław Żyromski (aut. dzieła rec.) s. 713-715