Znaleziono 6 artykułów

Przemysław Marcin Żukowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tadeusz Antoni Bigo (1894-1975) : droga na katedrę uniwersytecką we Wrocławiu Przemysław Marcin Żukowski s. 9-49
Droga Jerzego Panejki do katedry prawa administracyjnego i nauki administracji…na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie Przemysław Marcin Żukowski s. 43-75
Dzieje II Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu w Poznaniu w latach 1919-1939 Przemysław Marcin Żukowski s. 149-167
Władysław Pobóg-Malinowski i jego wspomnienia Przemysław Marcin Żukowski s. 160-172, 174
Kilka uwag i refleksji w związku z pracą Przemysława Dąbrowskiego "Mutationes in doctrina iuris. Kwestia prac nad reformą uniwersyteckich studiów prawniczych w Polsce (1918–1939)", Wydawnictwo: Gdańska Szkoła Wyższa, Gdańsk 2015, ss. 234 Przemysław Marcin Żukowski Przemysław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 182-189
Uniwersytet nie tylko polski. Jeden z ostatnich śladów Rzeczypospolitej Jagiellońskiej – Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie – nadal czeka na swoją rzetelną monografię Przemysław Marcin Żukowski Magdalena Gawrońska-Garstka (aut. dzieła rec.) s. 203-221