Znaleziono 1 artykuł

Gennadij S. Żujkow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Radziecka historiografia o rozwoju marksizmu w Rosji (ostatnie dwudziestolecie XIX w.) : (na marginesie prac Gennadij S. Żujkow, Pietierburgskije marksisty i gruppa "Oswobożdienije Truda". Leningrad 1975 Jan Kancewicz A. F. Kostin (aut. dzieła rec.) W. I. Lenin (aut. dzieła rec.) Gennadij S. Żujkow (aut. dzieła rec.) s. 533-545