Znaleziono 4 artykuły

Hanka Żerek-Kleszcz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor Wojciech Szczygielski : szkic do portretu badacza Rzeczypospolitej szlacheckiej Hanka Żerek-Kleszcz s. 7-12
Przyjęcia do prawa miejskiego w Wieluniu w latach 1760-1793 Hanka Żerek-Kleszcz s. 51-76
Przywilej Stefana Batorego dla miasta Wielunia wystawiony 28 lutego 1581 r. Hanka Żerek-Kleszcz s. 111-115
Nominacje senatorskie Stanisława Augusta Poniatowskiego w okresie Rady Nieustającej Hanka Żerek-Kleszcz s. 209-234