Znaleziono 9 artykułów

Błażej Śliwiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O rzece "Gdani" i początkach Gdańska : uwagi historyka do ustaleń językoznawców Błażej Śliwiński s. 11-23
Ród Lisów w Rocznikach Jana Długosza - przyczynek do zagadnienia zaginionej Kroniki dominikańskiej z pierwszej połowy XIII wieku Błażej Śliwiński s. 41-49
Na pograniczu domu ojca, narzeczonego i męża. O problemie opuszczenia Wielkopolski przez Ryksę, córkę króla Przemysła II Błażej Śliwiński s. 45-53
Kilka uzupełnień do biografii księcia meklemburskiego Przybysława II, zięcia księcia wschodniopomorskiego Mściwoja Błażej Śliwiński s. 90-102
Kasztelan krakowski Spycimir z Tarnowa i jego związki genealogiczne z możnowładztwem małopolskim w I połowie XIV w. Błażej Śliwiński s. 105-113
„Bezprym, pierworodny syn pierwszego króla Polski (986 – zima Tomasz Jurek Błażej Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 216-220
Krystyn Piotrowic w niewoli pruskiej : problem identyfikacji Błażej Śliwiński s. 243-249
"Dzieje kasztelanii chmieleńskiej", Błażej Śliwiński, Chmielno 2000 : [recenzja] Cezary Obracht-Prondzyński Błażej Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 394-395
"Studia z dziejów średniowiecza", nr 1: "Ludzie, władza, posiadłości", pod red. Jana Powierskiego i Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk 1994; nr 2: "Polska, Prusy, Ruś"; nr 3: "Władcy, mnisi, rycerze", pod red. Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk 1995-1996; nr 4: "Krzyżowcy, kronikarze, dyplomaci"; nr 5: "Szlachta, starostowie, zaciężni", pod red. Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk-Koszalin 1997-1998; nr 6: "Książęta, urzędnicy, złoczyńczy"; nr 7: "Mazowsze, Pomorze, Prusy"; nr 8: "Kopijnicy, szyprowie, tenutariusze"; nr 9: "Biskupi, lennicy, żeglarze", pod red. Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk 1999-2003; nr 10: "Mieszczanie, wasale, zakonnicy"; nr 11: "Komturzy, rajcy, żupani"; nr 12: "Krzyżacy, szpitalnicy, kondotierzy"; nr 13: "Odkrywcy, princepsi, rozbójnicy"; nr 14: "Kaci, święci, templariusze", pod red. Błażeja Śliwińskiego, Malbork 2004-2008 : [recenzja] Agnieszka Michno Jan Powierski (aut. dzieła rec.) Błażej Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 433-437