Znaleziono 3 artykuły

Anna Śledź

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Struktura składniowa wypowiedzeń wołaczowych,wykrzyknikowych i dopowiedzeniowych w dialogach siedmiolatków : na materiale z Olsztyna Anna Śledź s. 96-115
Przerywnikowe użycia pewnych wariantów słowa "wiedzieć" w mowie potocznej Anna Śledź s. 135-148
Próba przedstawienia zależności składniowych polskich przerywników Anna Śledź s. 161-168