Znaleziono 6 artykułów

Maria Śladowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka Augusta II wobec Kościoła katolickiego w Polsce oraz relacje z Kurią Rzymską w świetle korespondencji króla z kardynałem Annibalem Albanim w latach 1716-1721 Maria Śladowska s. 109-142
Polityka Augusta II wobec Kościoła katolickiego w Polsce oraz relacje z Kurią Rzymską w świetle korespondencji króla z kardynałem Annibalem Albanim w latach 1716-1721 Maria Śladowska s. 109-142
Działalność społeczna i polityczna Ignacego Jana Paderewskiego w świetle dokumentów z lat 1917-1941 z Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie Maria Śladowska s. 155-188
Działalność społeczna i polityczna Ignacego Jana Paderewskiego w świetle dokumentów z lat 1917-1941 z Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie Maria Śladowska s. 155-188
Restytucja Zamku Królewskiego w Warszawie w interpretacji Tadeusza Kubalskiego - inżyniera architekta, plastyka i kronikarza odbudowy - w świetle archiwaliów zamkowych Maria Śladowska s. 189-213
Restytucja Zamku Królewskiego w Warszawie w interpretacji Tadeusza Kubalskiego - inżyniera architekta, plastyka i kronikarza odbudowy - w świetle archiwaliów zamkowych Maria Śladowska s. 189-213