Znaleziono 9 artykułów

Beata Łukarska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Egzemplum - jego treść i funkcja w wybranych przekazach późnego Średniowiecza Beata Łukarska s. 5-18
Religia i obrzędy Żydów polskich w tetralogii galicyjskiej Juliana Stryjkowskiego Beata Łukarska s. 61-76
Modlitwa w życiu rodziny i społeczeństwa dawnej Polski. Na przykładzie wybranych tekstów literatury religijnej XVII i XVIII wieku Beata Łukarska s. 76-90
Kalwaria Zebrzydowska w obrazie literackim wybranych dzieł epoki baroku Beata Łukarska s. 91-101
Wizualizacja w barokowych rozważaniach pasyjnych : rekonesans badawczy Beata Łukarska s. 127-140
Religijność mieszkańców polskich miast w świetle wybranych przekazów piśmiennictwa religijnego XVII i XVIII wieku Beata Łukarska s. 133-147
Karmelitański list mistyczny z XVII wieku w rękopiśmiennych zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu Beata Łukarska s. 133-158
"Dziecko II", Ewa Lewik-Tsirigotis, Grażyna Pietruszewska-Kobiela, Zdzisław Włodarczyk (red.), Wieluń 2012, ss. 496 Beata Łukarska Ewa Lewik-Tsirigotis (aut. dzieła rec.) Grażyna Pietruszewska-Kobiela (aut. dzieła rec.) Zdzisław Włodarczyk (aut. dzieła rec.) s. 189-198
Literatura staropolska przewodnikiem po świecie wartości uniwersalnych Beata Łukarska s. 247-257
    Zacytuj
  • Udostępnij