Znaleziono 12 artykułów

Mieczysław Łaszczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Urzeczywistnianie Kościoła we wspólnocie w świetle pastoralnych zasad eklezjologii komunii Mieczysław Łaszczyk s. 77-83
Pastoralne aspekty urzeczywistniania się Kościoła-Misji Mieczysław Łaszczyk s. 152-159
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kluby Inteligencji Katolickiej w powojennej Polsce : charakterystyka działalności i próba pastoralnej oceny kościelnej tożsamości środowiska katolików świeckich w okresie PRL-u Mieczysław Łaszczyk s. 155-166
Perspektywy współpracy duchownych i świeckich w Kościele Mieczysław Łaszczyk s. 177-189
Organizacja duszpasterstwa pielgrzymkowego Mieczysław Łaszczyk s. 198-206
Ruch "Światło-Życie" w służbie odnowy parafii i duszpasterstwa według koncepcji pastoralnej ks. Franciszka Blachnickiego Mieczysław Łaszczyk s. 198-215
Stowarzyszenie PAX w powojennej Polsce : charakterystyka i próba pastoralnej oceny środowiska katolików świeckich współpracujących z systemem politycznym PRL Mieczysław Łaszczyk s. 205-215
Stowarzyszenia i ruchy eklezjalne jako szansa urzeczywistniania się Kościoła w parafialnej wspólnocie wspólnot Mieczysław Łaszczyk s. 296-304
Polsko-niemieckie seminarium katolickiej nauki społecznej "Małżeństwo i rodzina, praca i własność" Mieczysław Łaszczyk s. 416-419
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Po przełomie : Kościół i społeczeństwo w Polsce i w Niemczech Wschodnich : problemy procesów transformacji", red. Zbigniew Stawrowski, Stefan Wilkanowicz, Kraków 1998 : [recenzja] Mieczysław Łaszczyk Zbigniew Stawrowski (aut. dzieła rec.) Stefan Wilkanowicz (aut. dzieła rec.) s. 468-470
Unia Europejska i jej poszerzenie na Wschód : polsko-niemieckie seminarium dla pracowników, związkowców i duszpasterzy ludzi pracy w Retzbach k. Würzburga Mieczysław Łaszczyk s. 480-485
"Posługa teologów świeckich w Kościele w Polsce", Józef Mikołajec, Opole 2000 : [recenzja] Mieczysław Łaszczyk Józef Mikołajec (aut. dzieła rec.) s. 491-494