Znaleziono 1 artykuł

Владимир Анатольевич Яшкин

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Схвати его крестообразно – к вопросу интерпретации сцены борьбы в Житии Андрея Юродивого Александр Владимирович Сизиков Владимир Анатольевич Яшкин s. 287-297