Tytuł Śląskie Studia Polonistyczne
ISSN 2084-0772
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Śląskie Studia Polonistyczne
2013, Tom 2 (4)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Galla Anonima "causae scribendi" Witold Wojtowicz s. 7-19
"Grecyzm Juwenala" : glosa do prologu "Kroniki" Mistrza Wincentego Wiesław Pawlak s. 21-43
"Żądza pisania" jako przejaw postawy twórczej Marcina Paszkowskiego Michał Kuran s. 45-69
Refleksja metaliteracka w twórczości Stanisława Samuela Szemiota Paweł Ciechan s. 71-83
U źródeł żądzy pisania Czesława Miłosza Anna Szawerna-Dyrszka s. 85-98
"Ale ponieważ postanowiłem, jak długo będę żył, przekazywać na piśmie...." : żądza pisania i jej maski w staropolskich pamiętnikach Tomasz Ślęczka s. 99-118
Pragnienie pamięci i "białogłowski koncept" : kilka uwag o świadomości warsztatowej pierwszych polskich pamiętnikarek (Anna Zbąska, Regina Salomea Pilsztynowa) Roman Krzywy s. 119-141
Ukryć się w pugilaresie : praktyki pisania Ignacego Domeyki Beata Mytych-Forajter s. 143-157
"Być kronikarzem własnego zaniku" : lektura "Dziennika" Jerzego Pilcha Monika Ładoń s. 159-174
"Nimis poeta" : obraz grafomana w dawnej epigramatyce Magdalena Piskała s. 175-191
Dyskursy, ekskursy, wielomówność i pobocza narracyjne : (propozycje interpretacji miejsca dygresji w epice sarmackiej na przykładzie "Argenidy" Wacława Potockiego) Agnieszka Czechowicz s. 193-206
"Powinny trybut synowskiej miłości", czyli o oratorskich obowiązkach wobec rodziców Małgorzata Trębska s. 207-225
Osobista gra z losem : z Mariuszem Sieniewiczem rozmawia Dariusz Nowacki Dariusz Nowacki Mariusz Sieniewicz s. 229-236
Smak rabarbaru : (fragment) Mariusz Sieniewicz s. 237-248
"Zdarza się raz na milion samobójczych snów" : o ostatnich powieściach Mariusza Sieniewicza Tomasz Mizerkiewicz s. 249-258
Poetyka Tomasz Sapota Julius Caesar Scaliger Iwona Słomak (tłum.) s. 261-270
Poetyckie i prozatorskie "sylwy" : wobec tradycji retorycznej Iwona Słomak s. 271-297
Dokąd może zaprowadzić jeden wiersz barokowego poety? Mariola Jarczykowa Krzysztof Mrowcewicz (aut. dzieła rec.) s. 301-308
Czyż może istnieć poezja niemelancholijna? Krzysztof Hoffmann Alina Świeściak (aut. dzieła rec.) s. 309-318
Śląska okolica Cezary Rosiński Elżbieta Dutka (aut. dzieła rec.) s. 319-325
Opisane, przypomniane Sławomir Buryła Monika Wycykał s. 327-334
Wielość odczytań Bernadetta Darska Hanna Kirchner (aut. dzieła rec.) s. 335-339