Znaleziono 15 artykułów

Joanna Włodarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dzieci i młodzież jako uczestnicy badań społecznych w kontekście badań dotyczących problemu przemocy Katarzyna Makaruk Szymon Wójcik Joanna Włodarczyk s. 7-20
Metodologia badania EU NET ADB Katarzyna Makaruk Szymon Wójcik Joanna Włodarczyk s. 2, 7-11
Metodologia Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci Katarzyna Makaruk Szymon Wójcik Joanna Włodarczyk s. 21-29
Rola backlashu w instytucjonalizacji problemu wykorzystywania seksualnego dzieci : analiza przypadku Stanów Zjednoczonych pod koniec XX wieku Joanna Włodarczyk s. 33-50
Kontakt dzieci i młodzieży z materiałami pornograficznymi i seksualizującymi : Analiza zjawiska na podstawie wyników ogólnopolskiego badania uczniów Katarzyna Makaruk Piotr Michalski Joanna Włodarczyk s. 37-63
Zagrożenia związane z korzystaniem z internetu przez młodzież : wyniki badania EU NET ADB Joanna Włodarczyk s. 3, 49-68
Przemoc rówieśnicza : wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci Joanna Włodarczyk s. 63-82
Klaps za karę : Wyniki badania postaw i stosowania kar fizycznych w Polsce Joanna Włodarczyk s. 81-107
Wykorzystywanie seksualne dzieci : wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci Monika Sajkowska Joanna Włodarczyk s. 82-100
Rozpoznanie sytuacji matek małych dzieci w temacie depresji poporodowej i zaburzeń nastroju Joanna Fejfer-Szpytko Marlena Trąbińska-Haduch Joanna Włodarczyk s. 91-116
Być tatą : wyniki badania polskich ojców Joanna Włodarczyk s. 94-138
    Zacytuj
  • Udostępnij
Mowa nienawiści w internecie w doświadczeniu polskiej młodzieży Joanna Włodarczyk s. 122-158
Dzieci cudzoziemskie bez opieki w kontekście systemu ochrony dzieci w Polsce Szymon Wójcik Joanna Włodarczyk s. 159-195
Przemoc wobec dzieci Joanna Włodarczyk s. 192-213
Problem ucieczek dzieci w systemie opieki zastępczej Joanna Włodarczyk s. 196-215