Znaleziono 15 artykułów

Katarzyna Makaruk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dzieci i młodzież jako uczestnicy badań społecznych w kontekście badań dotyczących problemu przemocy Katarzyna Makaruk Szymon Wójcik Joanna Włodarczyk s. 7-20
Metodologia badania EU NET ADB Katarzyna Makaruk Szymon Wójcik Joanna Włodarczyk s. 2, 7-11
Metodologia Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci Katarzyna Makaruk Szymon Wójcik Joanna Włodarczyk s. 21-29
Przestępstwa konwencjonalne : wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci Katarzyna Makaruk s. 30-39
Nadużywanie internetu przez młodzież : wyniki badania EU NET ADB Katarzyna Makaruk Szymon Wójcik s. 35-48, 4
Kontakt dzieci i młodzieży z materiałami pornograficznymi i seksualizującymi : Analiza zjawiska na podstawie wyników ogólnopolskiego badania uczniów Katarzyna Makaruk Piotr Michalski Joanna Włodarczyk s. 37-63
Postawy Polaków wobec kar fizycznych a ich stosowanie w praktyce rodzicielskiej Katarzyna Makaruk s. 40-53
Program Chronimy Dzieci jako przykład działań na rzecz ochrony dzieci przed przemocą w polskich szkołach i przedszkolach : raport z badań Katarzyna Makaruk s. 53-75
Korzystanie z portali społecznościowych przez młodzież : wyniki badania EU NET ADB Katarzyna Makaruk s. 78
Aplikacje mobilne dla dzieci w wieku 3–6 lat : diagnoza potrzeb i możliwości wsparcia dla rodziców Katarzyna Makaruk Szymon Wójcik s. 83-98
Multiwiktymizacja : wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci Katarzyna Makaruk s. 101-110
Metody dyscyplinowania dzieci w Polsce, Chorwacji i na Łotwie : Wyniki międzynarodowego badania ilościowego Katarzyna Makaruk Renata Szredzińska s. 108-129
Żebractwo dzieci w Polsce Katarzyna Makaruk s. 113-133
Ochrona małych dzieci przed krzywdzeniem zapewniana przez pielęgniarki i położne Katarzyna Makaruk s. 130-145
Przemoc rówieśnicza Katarzyna Makaruk s. 214-231