Znaleziono 4 artykuły

Maria Szmeja

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie : Mniejszości narodowe i etniczne w badaniach socjologicznych po 1989 roku : tożsamość, teorie, badania Maria Szmeja Katarzyna Warmińska Sławomir Łoziński s. 9-29
Pamięć zbiorowa w publicznym dyskursie. Dyskusja internetowa sąsiadujących z sobą grup regionalnych Maria Szmeja s. 87-102
European Sociological Association Maria Szmeja s. 153-156
Pamięć o przeszłości w kulturze śląskiej Maria Szmeja s. 219-234