Znaleziono 8 artykułów

Jozef Pavelka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozvoj vybraných kľúčových zručností žiakov na hodinách techniky Jozef Pavelka s. 19-24
Tretí rok školskej reformy a technické vzdelávanie v nižšom sekundárnom vzdelávaní v SR Jozef Pavelka s. 31-36
Inovácie v didaktike technickej výchovy Jozef Pavelka s. 49-60
Metodické materiály Centra edukácie a popularizácie techniky = Design of Methodical Materials for Center of Education and Popularization of Technology Jozef Pavelka Jaroslav Šoltés s. 59-66
Výsledky prieskumu výučby techniky na nižsom stupni stredného vzdelávania v SR = The Results of the Survey Focused on Teaching of Techniques in the Lower Secondary Education in the Slovak Republic Jozef Kuzma Jozef Pavelka s. 87-92
Innovative educational standards for Technical education at Slovak primary schools since the school year 2015 Jozef Pavelka s. 111-116
Interaktívna tabuľa a rozvoj vybraných kľúčových zručností žiakov na hodinách Techniky Jozef Pavelka s. 154-158
Podpora výučby techniky národným projektom „Dielne“ a IKT vo výučbe Jozef Pavelka s. 271-277