Znaleziono 2 artykuły

Piotr Niklewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczynek do topografii hiszpańskiej pychy José Ortega y Gasset Piotr Niklewicz (tłum.) s. 181-190
Religie synkretyczne Czarnej Afryki i ich rola w tworzeniu nowej, afrykańskiej świadomości ponadplemiennej Piotr Niklewicz s. 260-283