Znaleziono 3 artykuły

Anna Mielczarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Reklama telewizyjna w Rosji w aspekcie historyczno-teoretycznym Jewgienija Korniłowa Anna Mielczarek (tłum.) s. 31-40
Co z tą genologią? Anna Mielczarek s. 115-122
O ekslibrisie w zarysie Anna Mielczarek s. 250-261