Znaleziono 2 artykuły

Agnieszka Machnicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawo Indian do ziemi : natura i charakter «aboriginal title» w prawie kanadyjskim : część I Agnieszka Machnicka s. 181-192
Prawo Indian do ziemi : dowód istnienia «Aboriginal title» w prawie kanadyjskim Agnieszka Machnicka s. 187-194