Znaleziono 2 artykuły

Marcin Krawczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rytuał inicjacyjny dla mniszek Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego Marcin Krawczuk s. 165-177
‘Catalogue of the Ethiopic Manuscript Imaging Project, II: Codices 106–200 and Magic Scrolls’, Veronika Six, Steve Delamarter, Getatchew Haile, Kesis Melaku Terefe, Jeremy Brown, Cambridge 2012 ; ‘Catalogue of the Ethiopic Manuscript Imaging Project, VII: Codices 601–654: The Meseret Sebhat Le-Ab Collection of Mekane Yesus Seminary, Addis Ababa‘,Kesis Melaku Terefe, Steve Delamarter, Jeremy Brown, Cambridge 2012 : [recenzja] Marcin Krawczuk Jeremy Brown (aut. dzieła rec.) Steve Delamarter (aut. dzieła rec.) Getatchew Haile (aut. dzieła rec.) Veronika Six (aut. dzieła rec.) Kesis Melaku Terefe (aut. dzieła rec.) s. 189-191