Znaleziono 6 artykułów

Jerzy Kostorz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problematyka wiary w refleksji współczesnych polskich katechetyków Jerzy Kostorz s. 135-149
Zasada chrystocentryzmu w katechezie w świetle książki Benedyka XVI "Jezus z Nazaretu" : cz. I i II Jerzy Kostorz s. 137-148
Podstawowe kwestie katechetyczne w nauczaniu Benedykta XVI Jerzy Kostorz s. 173-182
Aktualność myśli pedagogicznej Kardynała Stefana Wyszyńskiego w wychowaniu współczesnej młodzieży Jerzy Kostorz s. 207-218
Wychowanie liturgiczne młodzieży gimnazjalnej na przykładzie wybranych podręczników do nauczania religii Jerzy Kostorz s. 357-367
Przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania na przykładzie diecezji opolskiej Jerzy Kostorz s. 391-404