Znaleziono 2 artykuły

Piotr Kittel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Średniowieczne uzbrojenie zaczepne Prusów z obszaru północno-wschodniej Polski Piotr Kittel s. 155-188
Basen uniejowski : historia i stan badań paleogeograficznych w Uniwersytecie Łódzkim Danuta Dzieduszyńska Piotr Kittel s. 189-203