Znaleziono 1 artykuł

Krzysztof Grzemski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza egzegetyczna hymnu o Chrystusie, cierpiącym Słudze Boga (1P 2,22-24) Krzysztof Grzemski s. 11-25