Znaleziono 5 artykułów

Piotr Goniszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jezus, Belzebub i nieodpowiedzialne słowa : egzegeza perykopy Mt 12,22-37 z hebrajskiej wersji Ewangelii wg św. Mateusza (ShemTob) Piotr Goniszewski s. 11-27
Rzeczowniki ʽm i gwy w hebrajskiej wersji Ewangelii wg św. Mateusza (ShemTob) Piotr Goniszewski s. 11-29
Egzegeza Mt 28,16-20 z hebrajskiej wersji Ewangelii wg św. Mateusza (shemtob) Piotr Goniszewski s. 11-19
Spotkanie św. Pawła z prokonsulem Cypru Sergiuszem Pawłem Piotr Goniszewski s. 139-147
Żydowskie rozumienie Biblii na przykładzie Księgi Bereszit Pardes Lauder Piotr Goniszewski s. 223-235