Znaleziono 2 artykuły

Maciej Dorna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o interpretacji tzw. układu włocławskiego pomiędzy biskupem Prus Chrystianem a Krzyżakami ze stycznia 1230 r. Maciej Dorna s. 181-201
"Kościół w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach 1243-1525. Organizacja, uposażenie, ustawodawstwo, duchowieństwo - wierni", Andrzej Radzimiński, Malbork 2006 : [recenzja] Maciej Dorna Andrzej Radzimiński (aut. dzieła rec.) s. 565-567