Znaleziono 2 artykuły

Ewa Borowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Marksowska analiza formacji azjatyckiej i jej filozoficzne konsekwencje : Marks jako filozof transcendentalny Ewa Borowska s. 51-65
Synowie Heraklesa Ewa Borowska s. 157-163