Tytuł Rocznik Gdański
ISSN 0080-3456
Wydawca Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Rocznik Gdański
2015/2016, Tom 75/76

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo od redaktora Maria Mendel s. 9-11
Jubileusz 90. rocznicy wydania pierwszego tomu "Rocznika Gdańskiego" Maciej Bakun s. 13-15
Pobyt i główne nurty działań oficera polskiego wywiadu mjr. Jana Henryka Żychonia na terenie Wolnego Miasta Gdańska (1928-1939) Bartosz Gondek Artur Jendrzejewski s. 19-32
Johannes Trojan i jego pobyt w Gdańsku w 1898 roku Waldemar Borzestowski s. 33-51
Brandt i Grass - historia pewnej przyjaźni Friedhelm Boll Doris Wilma (tłum.) s. 53-74
Brandt und Grass - eine Freundschaft? Friedhelm Boll s. 75-96
Gdańsk 1945 - koniec i początek miejskiej wspólnoty Sylwia Bykowska s. 97-109
Gdańskie modi co-vivendi z perspektywy psychoanalitycznej Agnieszka Bzymek s. 111-126
Gdańsk i Stary Sambor : tożsamości z pogranicza Paweł Bykowski s. 127-138
Siedlce jako dzielnica Gdańska w okresie międzywojennym : wybrane aspekty życia codziennego Wojciech Grott s. 139-154
Kwestia ewakuacji gdańskich zabytków w czasie II wojny światowej w świetle materiałów archiwalnych zgromadzonych w Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz w Berlin Dahlem Maciej Bakun s. 155-165
Działalność Komisji Weryfikacyjnej w Gdańsku w latach 1945-1947 na tle sytuacji społecznej Sylwia Bykowska s. 167-180
Gdańskie miejsca (nie)pamięci: wiedzieć, żeby nie wiedzieć Maria Mendel s. 181-191
Trójmiejskie "przykościelne" życie artystyczne w latach 80. XX wieku Konrad Dydziński s. 193-208
Profesor zw. dr hab. Edward Breza (24 IX 1932-12 X 2017) : wspomnienie Róża Wosiak-Śliwa s. 209-211
Profesor Andrzej Jan Chodubski (1 I 1952-6 VII 2017) Joanna Leska-Ślęzak s. 213-214
Profesor Jan Ciechowicz (24 VI 1949-16 IX 2017) : Mistrz Jan z Koluszek - profesor od teatru Joanna Puzyna-Chojka s. 215-216
Profesor Czesław Ciesielski Andrzej Gąsiorowski s. 217-219
Profesor zw. dr hab. Bogusław Drewniak (6 II 1927-4 VI 2017) Mieczysław Nurek s. 221-222
Profesor Jerzy Młynarczyk (2 VIII 1931-9 IX 2017) Magdalena Adamowicz s. 223-226
Profesor Marian Mroczko (22 XII 1938-30 IV 2017) Eugeniusz Koko s. 227
Profesor Janina Sałajczykowa Liliana Kalita s. 229-230
Profesor Andrzej Zgorzelski : wspomnienie pierwsze Olga Kubińska s. 231-232
Odczytując XVII-wieczny poemat na nowo : Marcina Borzymowskiego "Nawigacyi" pierwsze tłumaczenie na język niemiecki "Von Danzig nach Lübeck - Eine Meeresfahrt Im Jahre 1651", Frankfurt am Main 2013 : [rozmowa o książce] Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk Christian Pletzing Jürgen Vietig s. 233-246
Noty o autorach s. 247-249