Tytuł Sztuka Ameryki Łacińskiej / Arte de la América Latina
ISSN 2299–260X
Wydawca Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Sztuka Ameryki Łacińskiej / Arte de la América Latina
2011, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Ewa Kubiak s. 9-12
Inicio Ewa Kubiak s. 13-16
Architektura barokowa w Brazylii Władysław Tatarkiewicz s. 17-43
Przedstawienia dzieciństwa w kulturze Meszików w kodeksach Centralnego Płaskowyżu Mezoameryki Alejandro Díaz Barriga Cuevas s. 47-69
Przedstawienia ahuianime w Kodeksie Florentyńskim Katarzyna Szoblik s. 71-92
Badania etnografi czne Borysa Malkina w świetle listów do Heleny Przestalskiej-Malkin. Wyprawa do Indian Kofán Magdalena Nierzwicka s. 93-112
Święte obrazy na blasze malowane Marta Skwirowska s. 113-138
Formy narracyjne retablos andyjskich. Casus Peru i Boliwii Magdalena Śniadecka-Kotarska s. 139-161
Przedstawienia brazylijskich kobiet kanibali w Americae Tertia Pars (1592) Yobenj Aucardo Chicangana-Bayona s. 165-188
Św. Gertruda Wielka – kult i ikonografi a w sztuce kolonialnej Nowej Hiszpanii Doris Bieñko Peralta Antonio Rubial s. 189-211
Alegoria Eucharystii – wspólne wzory grafi czne w malarstwie XVII i XVIII w. w Polsce i w Peru Ewa Kubiak s. 213-242
Związki artystyczne i handlowe pomiędzy Flandrią i Meksykiem od XVI do XVIII w. Cesar Manrique s. 243-257
Motywy pochodzenia europejskiego jako jeden z aspektów badań nad stylistyką mestizo w barokowej architekturze Wicekrólestwa Peru Agata Andrzejewska s. 259-278
Od świętego wizerunku do dzieła sztuki w sztuce kolumbijskiej od XVI do XX w. Olga Isabel Acosta Luna s. 279-294