Tytuł Rocznik Integracji Europejskiej
ISSN 1899-6256
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Rocznik Integracji Europejskiej
2018, Numer 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
    Zacytuj
  • Udostępnij
Usytuowanie OLAF w systemie wielopoziomowego zarządzania Unii Europejskiej Janusz Ruszkowski s. 7-25
Rada Europejska w procesie przekształceń strukturalnych 1961-1977 Beata Przybylska-Maszner s. 27-40
Germany's stance on the EU Treaty reform in the years 2005-2009 Janusz Józef Węc s. 41-71
Three dimensions of modern terrorism in the European Union Sebastian Wojciechowski s. 73-81
Donald Trump and difficult relations with Europe Jadwiga Kiwerska s. 83-94
Chinese Belt and Road Initiative - the perspective of the Federal Republic of Germany Joanna Ciesielska-Klikowska s. 95-111
The role of the Bundestag in shaping the European policy of reunited Germany Bogdan Koszel s. 113-125
Prorussisches Lobbying im gegenwärtigen Deutschland Izabela Janicka s. 127-137
Ein Jahr Macron und Merkel : was hat die deutsch-französische Partnerschaft erreicht? Yann Wernert s. 139-147
Mechanizmy działania strefy euro a uwarunkowania wybuchu kryzysu finansowego w strefie Małgorzata Janicka s. 149-159
Skuteczność reform UGiW w kontekście zagrożeń stabilności strefy Katarzyna Żukrowska s. 161-170
Zaangażowanie parlamentów narodowych w latach 2015-2017 w działania na rzecz przezwyciężenia kryzysu imigracyjnego w UE Michał Dulak s. 171-193
Aspekty polityki Unii Europejskiej wobec Afryki w kontekście kryzysu migracyjnego Wawrzyniec Banach s. 195-207
Albania w procesie integracji z UE : stan i perspektywy akcesji Renata Podgórzańska s. 209-224
The EU perspective not for Sarajevo? Bosnia and Herzegovina's integration with the European Union : opportunities, challenges and perspectives Monika Szynol s. 225-242
Greece under SYRIZA government and the European Union Anna Ratajczak s. 243-254
Central Asia on the way of One Belt, One Road : implications for the European Union Radosław Fiedler s. 255-266
Cooperation at the institutional and bilateral level of the European Union and Central Asia Mateusz Pazdej s. 267-279
Unijne uwarunkowania normatywne świadczenia Oficjalnej Pomocy Rozwojowej : perspektywa europejskich wschodzących donatorów Mateusz Smolaga s. 281-294
Religious representation in Russia-EU relations : "traditional values" problem Denis Zhuravlev s. 295-309
Sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji : proces decyzyjny, trwałość i rola państw członkowskich Paulina Pospieszna s. 311-321
Slovak Republic's accession to the European Union Krzysztof Żarna s. 323-332
Consumer policy in Poland's process of accession to the European Union Mira Malczyńska-Biały s. 333-341
Integracja państw Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w świetle Brexitu Luiza Wojnicz s. 343-355
Polska wobec rozwoju polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej Andrzej Ciupiński s. 357-370
The Polish People's Republic in the context of elections to the European Parliament of the European Community (1979) Adam Barabasz s. 371-380
"Kryzysy współczesnego świata. Różne ujęcia problemów globalnych i regionalnych", red. J. Kardaś et al., Poznań 2018 : [recenzja] Martyna Grzelczak Jarosław Kardaś (aut. dzieła rec.) s. 381-382
"Teorie integracji europejskiej", J. Czaputowicz, Warszawa 2018 : [recenzja] Anna Ratajczak Jacek Czaputowicz (aut. dzieła rec.) s. 383-384
"Kryzys w państwie. Kryzys w Unii Europejskiej. Analiza wieloaspektowa", red. Zbigniew Czachór, Joanna Jancz, Poznań 2016 : [recenzja] Anna Siuda Zbigniew Czachór (aut. dzieła rec.) Joanna Jancz (aut. dzieła rec.) s. 385-386
Autorzy tekstów s. 387-390
Instrukcje dla autorów s. 391-393
Lista recenzentów czasopisma "Rocznik Integracji Europejskiej" w roku 2017 s. 394