Tytuł Rocznik Integracji Europejskiej
ISSN 1899-6256
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Rocznik Integracji Europejskiej
2017, Numer 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne s. 7
Instytucjonalne dylematy transatlantyckich stosunków bezpieczeństwa: Unia Europejska partnerem Stanów Zjednoczonych czy prymat NATO? Andrzej Podraza s. 9-25
Hybrydowość granic Unii Europejskiej w środowisku międzynarodowym Anna Moraczewska s. 27-38
The European Council in view of external security and international threats to the European Union. Between idealism and realism Zbiegniew Czachór s. 39-55
Patrząc na Wschód: Unia Europejska wobec niestabilnego wschodniego sąsiedztwa Tomasz Stępniewski s. 57-69
Promocja demokracji przez Zachód we wschodniej części Europy w XXI wieku Ryszard Zięba s. 71-87
Międzynarodowa pozycja Unii Europejskiej w warunkach niestabilności południowego i wschodniego sąsiedztwa Andrzej Podraza Tomasz Stępniewski s. 89-102
Grupa Wyszehradzka – nowe wyzwania bezpieczeństwa i perspektywy współpracy Adam R. Bartnicki Elżbieta Kużelewska s. 103-117
Krytyczne spojrzenie na europejskie aspiracje Ukrainy i stanowisko Polski Czesław Partacz s. 119-134
Rywalizacja Unii Europejskiej i Rosji na obszarze Bałkanów Zachodnich Adrian Chojan Paweł Olszewski s. 135-146
Ansätze künftiger deutscher Russlandpolitik in Wahlprogrammen von sechs politischen Parteien zur Bundestagswahl 2017 Jochen Franzke s. 147-156
The results of German European policy under Angela Merkel (2005–2017) s. 157-177
Niemcy w procesie liberalizacji rynku energii Unii Europejskiej na przykładzie sektora elektroenergetycznego Beata Molo s. 179-197
Francja a Europa w programie Frontu Narodowego i deklaracjach Marine Le Pen Paweł Malendowicz s. 199-212
Wiederaufleben der deutsch-französischen Partnerschaft? : Eine Bestandsaufnahme im doppelten Wahljahr 2017 Yann Wernert s. 213-223
Referenda and their impact on the future of a united Europe : Brexit and the shape of the European Union Magdalena Musiał-Karg s. 225-240
Asserting the leadership in Brexit negotiations Konrad Niklewicz s. 241-247
Unia Europejska wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego w latach 2009–2017 Justyna Zając s. 249-262
Quo Vadis Turcjo – koniec europejskiego kierunku w polityce zagranicznej Turcji? Artur Adamczyk s. 263-277
Kryzys imigracyjny w UE w latach 2015–2017 : Aspekty prawne i polityczne Michał M. Kosman s. 279-294
Kryzys migracyjny w Unii Europejskiej z perspektywy Bałkanów Zachodnich Renata Podgórzańska s. 295-313
Migracje z Europy Wschodniej – szanse i zagrożenia dla Unii Europejskiej Andrzej Szabaciuk s. 315-328
The influx of persons seeking international protection in Poland compared to other EU states during the EU migration crisis (2014–2016) Anita Adamczyk s. 329-341
Aksjologia Europejskiej Partii Ludowej Piotr Burgoński s. 343-354
The role of ethno-regional parties in European integration : Is it a distractor or a catalyst? Cezary Trosiak s. 355-367
„Demokracja międzyrządowa” – w kierunku rekonstrukcji polskiej koncepcji reformy instytucjonalnej UE Piotr Tosiek s. 369-381
Clean and dirty energy cultures in the European Union Remigiusz Rosicki s. 383-398
Stosunki Unia Europejska – Chiny w XXI wieku Józef M. Fiszer s. 399-415
Market protection policy of the European Union against imports from China Joanna Skrzypczyńska s. 417-425
Poland and the Comecon – EEC relations Adam Barabasz s. 427-445
"Polska – 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej", red. E. Małuszyńska, G. Mazur, I. Musiałkowska, Poznań 2015 : [recenzja] Anna Ratajczak G. Mazur (aut. dzieła rec.) E. Małuszyńska (aut. dzieła rec.) I. Musiałkowska (aut. dzieła rec.) s. 447-448
"Francja i Niemcy w procesie integracji europejskiej w latach 1992–2007", Joanna Ciesielska-Klikowska, Łódź 2017 : [recenzja] Aleksandra Kruk Joanna Ciesielska-Klikowsk (aut. dzieła rec.) s. 449-450
"Polskie elity polityczne wobec stosunków z Niemcami w ramach Unii Europejskiej", red. Krzysztof Malinowski, Poznań 2017 : [recenzja] Renata Podgórzańska Krzysztof Malinowski (aut. dzieła rec.) s. 451-453
"Zarządzanie gospodarcze Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI w.", red. Ireneusz Kraś, Warszawa 2016 : [recenzja] Małgorzata Soja Ireneusz Kraś (aut. dzieła rec.) s. 454-457