Tytuł Rocznik Integracji Europejskiej
ISSN 1899-6256
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Rocznik Integracji Europejskiej
2016, Numer 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Budowanie zdolności Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju. Analiza instytucjonalna w świetle teorii wymiany Zbigniew Czachór s. 7-20
Vehicle for modernization in trouble. How the eurozone crisis have changed cohesion policy Tomasz Grzegorz Grosse s. 21-36
Ekonomia polityczna jako interdyscyplinarne podejście do studiów nad integracją europejską Rafał Riedel s. 37-50
Unia Europejska dziś i jej niepewna przyszłość. Część II Józef Fiszer s. 51-66
Brexit a wyzwania identy kacyjne w odniesieniu do procesu integracji europejskiej z perspektywy hermeneutycznej Tomasz R. Szymczyński s. 67-80
Wybrane implikacje wzrostu międzynarodowej roli Niemiec dla współpracy z Rosją i Polską w dobie globalizacji i kryzysów Unii Europejskiej w XXI wieku Erhard Cziomer s. 81-100
Angela Merkel wobec integracji Turcji z Unią Europejską w latach 2005–2015 Agnieszka Bielawska s. 101-119
Polityka Unii Europejskiej a rozwój odnawialnych źródeł energii w Niemczech Beata Molo s. 121-142
Unia Europejska, Niemcy i problem uchodźców (2014–2016) Bogdan Koszel s. 143-156
Przezwyciężenie kryzysu uchodźczego w UE z punktu widzenia niemieckiej polityki rozwojowej Anna Paterek s. 157-173
Królestwo Belgii wobec kryzysu imigracyjnego (2015–2016) Malwina Księżniakiewicz s. 175-190
Przypływ który nie unosi żadnej łodzi. Unia Europejska wobec rozwoju transnarodowej ekonomii krymigracyjnej Marek Rewizorski s. 191-211
1The politicization of Europe – Polish media coverage of the EU presidency Agnieszka Stępińska s. 213-227
Procedury kontroli przestrzegania praworządności i zasad demokracji przez Unię Europejską na przykładzie Węgier i Polski Adam Jaskulski s. 229-241
Sposób nadzorowania przez Komisję Europejską implementacji równościowego i antydyskryminacyjnego prawa Unii Europejskiej w latach 2002–2015 Piotr Burgoński s. 243-254
Integracja europejska a rede nicja polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych: przyczyny zainicjowania i rozwój transatlantyckich stosunków bezpieczeństwa w latach 1945–1948 Andrzej Podraza s. 255-274
Francuskie reakcje wobec problemu zjednoczenia Niemiec po II wojnie światowej Aleksandra Kruk s. 275-290
Udział nowych państw członkowskich (UE-10) w globalnych łańcuchach wartości w pierwszych latach po akcesji do Unii Europejskiej Ewa Cieślik s. 291-301
Aluzyjny eurosceptycyzm w debatach prezydenckich w 2015 roku Marcin Piechocki s. 303-316
PRL wobec rozszerzenia Wspólnot Europejskich o Hiszpanię i Portugalię (1962–1986) Adam Barabasz s. 317-334
Argument siły czy siła argumentów? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych jako soft power Olga Barburska s. 335-351
Uwarunkowania kształtowania priorytetów polityki zagranicznej Unii Europejskiej wobec państw Azji Centralnej po roku 2012 Beata Przybylska-Maszner s. 353-370
Unia Europejska na rzecz demokratyzacji państw Azji Centralnej – działania i efekty Radosław Fiedler s. 371-379
W kierunku nowej Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej Agnieszka Nitszke s. 381-396
Przyszłość polityki ekspedycyjnej Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Luiza Wojnicz s. 397-411
Unia Europejska wobec Światowego Szczytu Humanitarnego Filip Kaczmarek s. 413-427
Pięć lat europejskich aspiracji Islandii – od wniosku o członkostwo do zawieszenia procesu akcesyjnego Monika Szynol s. 429-445
Institutional factors fostering internationalisation. The case of Polish policy towards OFDI Marta Götz Barbara Jankowska s. 447-460
The Eurasian Economic Union: between co-existence, confrontation and cooperation with the EU Andrey Kinyakin s. 461-480
Common Commercial Policy of the European Union and its signi cance to the world trade. Transatlantic Trade and Investment Partnership case study Artsiom Tkachuk s. 481-496
Kooperation statt Konfrontation: Trilaterale Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Norwegen und der Russischen Föderation bei der Förderung fossiler Ener gieträger im Hohen Norden Europas Mathias Dornfeldt Igor Korobow s. 497-507
"Instytucje międzynarodowe w dobie globalnego zarządzania", red. Marek Rewizorski, Warszawa 2015 : [recenzja] Anna Ratajczak Marek Rewizorski (aut. dzieła rec.) s. 509-510
"Na szczęście jesteśmy zjednoczeni. Moja europejska droga", Hans-Gert Pöttering, Warszawa 2015 : [recenzja] Aleksandra Kruk Hans-Gert Pöttering s. 511-514
"Polityka zagraniczna Unii Europejskiej. Prawo i praktyka", red. Jan Galster, Anna Szczerba-Zawada, Warszawa 2016 : [recenzja] Marta Witkowska Jan Galster (aut. dzieła rec.) Anna Szczerba-Zawada (aut. dzieła rec.) s. 515-518