Tytuł Rocznik Integracji Europejskiej
ISSN 1899-6256
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Rocznik Integracji Europejskiej
2015, Numer 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kryzys w Unii Europej skiej. Propozycje nowych pól i pytań badawczych Zbigniew Czachór s. 7-16
Demokracja ponadnarodowa w Unii Europejskiej. Wstępna analiza teoretyczna jacek Ruszkowski s. 17-37
Unia Europejska dziś i jej niepewna przyszłość. Cz. I Józef Fiszer s. 39-55
Wzmocniona współpraca w Unii Europejskiej po raz trzeci. Postępujące zróżnicowanie integracji oraz rozwój wzmocnionej współpracy i jej znaczenie dla fiinkcjonowania UE Tomasz Kubin s. 57-75
Właściwości negocjacji w Unii Europejskiej: wybrane aspekty teoretyczne Barbara Curyło s. 77-89
Starzenie się społeczeństw i migracja – dwa główne wyzwania Europy w II dekadzie XXI wieku. Czy jesteśmy gotowi na zmiany? Wojciech Nowiak s. 91-108
Bezpieczeństwo europejskie czterdzieści lat po podpisaniu Aktu Końcowego KBWE Ryszard Zięba s. 109-122
Wkład Unii Europejskiej w rozwój międzynarodowego reżimu kosmicznego Jolanta Bryła s. 123-142
Zmienne wrelacjach politycznych Unii Europejskiej z Egiptem po roku 2012 Beata Przybylska-Maszner s. 143-154
Demokracja, rządy prawa i poszanowanie praw człowieka w aktywności Unii Europej skiej wobec Egiptu Anna Potyrała s. 155-172
Zaangażowanie Polski w misje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce w drugiej dekadzie XXI wieku Marcin Lasoń s. 173-184
Kryzys w Mali jako wyzwanie dla wspólnej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony Unii Europej skiej w latach 2012-2014 Anna Paterek s. 185-198
10 lat negocjacji akcesyjnych Turcji z Unią Europejską. Analiza postępów w obszarze kryteriów politycznych na podstawie raportów Komisji Europejskiej Przemysław Osiewicz s. 199-213
Mlitary-Industrial aspects of Turkish defence policy Rafał Wiśniewski s. 215-228
Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec Partnerstwa Wschodniego Artur Staszczyk s. 229-240
Rola Unii Europejskiej w negocjacjach nad irańskim programem atomowym Paweł Turczyński s. 241-264
Hegemon wbrew własnej woli? Problemy i wyzwania dla przywództwa Niemiec w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku Bogdan Koszel s. 265-287
Europejskie przywództwo. Niemcy w Unii Europejskiej Andrzej Młynarski s. 289-303
Glos polskich i niemieckich nacjonalistów w debacie na temat integracji europejskiej Michał Kosman Paweł Malendowicz s. 305-324
Niemiecka chadecja wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego Agnieszka Bielawska s. 325-343
Ukraina i stosunki transatlantyckie Jadwiga Kiwerska s. 345-363
Uwarunkowania transformacji polityki energetycznej Francji. Między ekologiczną modernizacją a ekonomiczną kalkulacją Tomasz Młynarski s. 365-377
Znaczenie energii odnawialnej w polityce eurośródziemnomorskiej – uwarunkowania i perspektywy rozwoju Anna Diawoł-Sitko s. 379-397
Rozwój i zmiany klimatu w polityce zewnętrznej UE na przykładzie Afryki Kamil Zajączkowski s. 399-425
Region, innovation and knowledge in strategy of European Union economic growth and social security Zdzisław W. Puślecki s. 427-451
Od recesji do reindustrializacji. Nowy priorytet rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej w dobie narastającej konkurencji globalnej Maciej Walkowski s. 453-470
Integracja regionalna UE a reguły GATT Joanna Skrzypczyńska s. 471-478
Związki wolności ekonomicznej i rozwoju społeczno-gospodarczego w Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Krzysztof Hajder s. 479-489
The state’s role in the economy after a crisis – the rationale behind it and recommendations Marta Götz s. 491-503
Polskie reakcje na I rozszerzenie Wspólnot Europejskich o Wielką Brytanię, Danię, Irlandię (1961-1973) Adam Barabasz s. 505-525
Prawicowe i lewicowe partie populistyczne po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku na przykładzie Wolnościowej Partii Austrii oraz Partii Lewicy w Niemczech Justyna Miecznikowska s. 528-549
Kultura i dyplomacja kulturalna Unii Europejskiej na przykładzie Programu „Kreatywna Europa”. Analiza politologiczna Hanna Wawrowska s. 551-565
Postawy elit politycznych Europy Środkowej wobec integracji z UE w okresie przedakcesyjnym Wojciech Prażuch s. 567-591
"10 lat Polski w Unii Europejskiej", Jerzy Babiak, Poznań–Środa Wielkopolska 2014 : [recenzja] Joanna Jancz Jerzy Babiak (aut. dzieła rec.) s. 593-594
"W poszukiwaniu geoekonomii w Europie", Tomasz Grzegorz Grosse, Warszawa 2014 : [recenzja] Marek Rewizorski Tomasz Grzegorz Grosse (aut. dzieła rec.) s. 595-596
"Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu konfliktów międzynarodowych", red. Anna Skolimowska, Warszawa 2015 : [recenzja] Marta Witkowska Anna Skolimowska (aut. dzieła rec.) s. 597-599
"Polska w Europie 1989–2014. 25 lat po przemianach", red. J. Knopek, M. Sikora-Gaca, D. Magierek, Koszalin 2014 : [recenzja] Rafał Kamprowski J. Konopek (aut. dzieła rec.) D. Magierek (aut. dzieła rec.) M. Sikora-Gaca (aut. dzieła rec.) s. 600-601
"Europa Benedykta w kryzysie kultur", Joseph Ratzinger, Częstochowa 2005 : [recenzja] Mikołaj Tomaszyk Joseph Ratzinger (aut. dzieła rec.) s. 602-603