Tytuł Rocznik Integracji Europejskiej
ISSN 1899-6256
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Rocznik Integracji Europejskiej
2014, Numer 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Eurokrise ohne Ende – Was nun? Helumt Matthes s. 7-17
Teoretyczne wyznaczniki zmiany systemowej w Unii Europejskiej 2014–2019 Zbigniew Czachór s. 19-32
Proces konstytuowania Unii Bankowej. Geneza, podstawy prawne, cele i zasady działania Janusz J. Węc s. 33-47
Efektywność ról międzynarodowych Unii Europejskiej Justyna Zając s. 49-61
The Union for the Mediterranean in the policy of France and Germany Bogdan Koszel s. 63-80
Europejska inicjatywa obywatelska – uwagi na temat roli obywateli w procesie integracji europejskiej Magdalena Musiał-Karg s. 81-91
Złoża gazu ziemnego we wschodniej części Morza Śródziemnego: implikacje dla Cypru Przemysław Osiewicz s. 93-104
Zdolności wojskowe Unii Europejskiej. Perspektywy grup bojowych Andrzej Ciupiński s. 105-120
Wykorzystanie zasobów kosmicznych Unii Europejskiej dla realizacji celów Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Irma Słomczyńska s. 121-133
Rynki zbrojeniowe państw Unii Europejskiej: przykład Grecji i Polski Paweł Turczyński s. 135-145
Pozycja Polski w zakresie prac badawczych i rozwojowych w Unii Europejskiej Piotr Kalka s. 147-169
Ile Europy w europejskich mediach informacyjnych? Rola mediów w kształtowaniu europejskiej sfery publicznej Agnieszka Stępińska s. 171-184
Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony rozszerzonej UE Artur Staszczyk s. 185-196
10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej – próba bilansu z perspektywy politologicznej Mikołaj J. Tomaszyk s. 197-212
Deliberatywna fuzja międzyrządowa – (post-)kryzysowe podejoecie w badaniach integracji europejskiej Piotr Tosiek s. 213-224
Prawo dostępu do dokumentów Unii Europejskiej i propozycja jego reformy z perspektywy praktycznej dostępnooeci dla obywateli UE Adam Jaskulski s. 225-236
Europejska polityka naukowa i Strategia „Europa 2020” w dziedzinie badań naukowych i rozwoju. Analiza politologiczno-instytucjonalna Ewa Kocińska s. 237-250
Budżet Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Strategia i wyzwania Wojciech Stankiewicz s. 251-269
Wpływ procesów europeizacyjnych w Afryce na przykładzie cywilnych misji Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga Luiza Wojnicz s. 271-283
Programy niemieckich partii politycznych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. Wybrane aspekty Michał M. Kosman s. 285-302
Wybory do Parlamentu Europejskiego w Niemczech (25.05.2014) – analiza i następstwa Piotr Kubiak s. 303-316
The Polish elections to the European Parliament in 2014 as shown in the Polish press Adam Barabasz s. 317-331
Wpływ Polaków na decyzje unijne. Ocena efektywnooeci i skutecznooeci oddziaływania polskich europosłów VI i VII kadencji Parlamentu Europejskiego Marta Witkowska s. 333-354
The evolution of British immigrant integration policy after World War II: a historical and political science perspective Urszula Kurcewicz s. 355-366
Instrument Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w ramach Partnerstwa Wschodniego Igor Ksenicz s. 367-376
Nord Stream and South Stream as innovative projects, their impact on the energy sector environment and policies of the European Union Ludmiła Nikitina s. 377-388
Ofensywa partii eurosceptycznych w Wielkiej Brytanii i Niemczech Marcin Kuźba s. 389-408
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej a polityka energetyczna Francji i Niemiec Malwina Księżniakiewicz s. 409-421
"Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej", Zbigniew Czachór, Warszawa 2013 : [recenzja] Aniela Dylus Zbigniew Czachór (aut. dzieła rec.) s. 423-427
"Nowe strategie na nowy wiek - granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych", Michał Chorośnicki, Janusz Józef Węc, Agnieszka Czubik, Aleksander Głogowski, Iwona Krzyżanowska-Skowronek, Agnieszka Nitszke, Ewa Szczepankiewicz-Rudzka, Marcin Tarnowski, Kraków 2013 : [recenzja] Joanna Jancz Michał Chorośnicki (aut. dzieła rec.) Agnieszka Czubik (aut. dzieła rec.) Aleksander Głogowski (aut. dzieła rec.) Iwona Krzyżanowska-Skowronek (aut. dzieła rec.) Agnieszka Nitszke (aut. dzieła rec.) Ewa Szczepankiewicz-Rudzka (aut. dzieła rec.) Marcin Tarnowski (aut. dzieła rec.) Janusz Józef Węc (aut. dzieła rec.) s. 427-429
"Między polityką a rynkiem. Kryzys Unii Europejskiej w analizie ekonomistów i politologów", pod red. Tomasza Grzegorza Grossa, Warszawa 2013 : [recenzja] Anna Wesołowska Tomasz Grzegorz Grosse (aut. dzieła rec.) s. 430-431
"Przemiany w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej", Zofia Sujkowska-Życka, Warszawa 2013 : [recenzja] Bogdan Koszel Zofia Sujkowska-Życka (aut. dzieła rec.) s. 432-433