Tytuł Rocznik Integracji Europejskiej
ISSN 1899-6256
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Rocznik Integracji Europejskiej
2013, Numer 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O zmianie instytucjonalnej w Europie w okresie kryzysu Tomasz Grzegorz Grosse s. 7-22
Merkollande? Partnerstwo Francji i Niemiec w Unii Europejskiej w okresie rządów prezydenta Françoisa Hollande’a Bogdan Koszel s. 23-38
Zróżnicowanie poziomu życia mieszkańców Unii Europejskiej Jerzy Babiak s. 39-48
Bezrobocie w Unii Europejskiej w świetle kryzysu gospodarczego lat 2008–2013 Krzysztof Hajder s. 49-61
Samorząd gospodarczy w państwach Unii Europejskiej Robert Kmieciak s. 63-74
G-8 czy G-8,5? Uwagi na temat uczestnictwa Unii Europejskiej w grupie ośmiu Marek Rewizorski s. 75-96
Instrument na rzecz Stabilności w latach 2007–2013 w Afryce Zachodniej – uwarunkowania, mechanizm wdrażania i efektywność projektów dotyczących zwalczania przestępczości zorganizowanej Beata Przybylska-Maszner s. 97-115
Turkey and Its Position on the Cyprus Question Since 1974 Przemysław Osiewicz s. 117-128
Unia Europejska wobec zagrożeń dla bezpieczeństwa teleinformatycznego – zarys problemu Miron Lakomy s. 129-145
Morze Bałtyckie w rosyjskiej polityce zagranicznej i strategii morskiej Piotr Mickiewicz s. 147-161
Deutsch-russische Beziehungen und die Europäische Union. Kommentar Andrei Kinyakin s. 163-166
Polonia amerykańska wobec członkostwa Polski w NATO i Unii Europejskiej Paweł Malendowicz s. 167-182
Problem Kosowa w polityce europejskiej w latach 1998–2013. Rola Unii Europejskiej i Niemiec Michał M. Kosman s. 183-206
Implikacje akcesji Chorwacji do Unii Europejskiej dla stosunków polsko-chorwackich Renata Podgórzańska s. 207-224
Niemcy i europejskie aspiracje Chorwacji (1991–2013) Malwina Księżniakiewicz s. 225-238
Austria wobec procesu integracji europejskiej Aleksandra Kruk s. 239-249
Rola Parlamentu Europejskiego w procesie kształtowania Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE po zawarciu Traktatu z Lizbony Artur Staszczyk s. 251-263
Integracja i dezintegracja w Europie Środkowej. Graniczne miasta bliźniacze jako laboratoria współpracy transgranicznej Jarosław Jańczak s. 265-279
Założenia polityki transportowej Unii Europejskiej w XXI wieku. Uwarunkowania, wyzwania, strategie działania Adam Jaskulski s. 281-291
Komitet do spraw europejskich w polskim systemie koordynacji polityki europejskiej Nicole Kasper Mikołaj J. Tomaszyk s. 293-310
Zagadnienie istnienia europejskiego systemu partyjnego – rozważania terminologiczne Beata Kosowska-Gąstoł s. 311-327
Program TACIS w Federacji Rosyjskiej – uwarunkowania wdrażania, mechanizm instytucjonalny, efektywność Ludmiła Nikitina s. 329-346
Problematyka wielowymiarowości zagrożeń w strategiach bezpieczeństwa Unii Europejskiej Rafał Kamprowski s. 347-358
Kostrzyn nad Odrą w Unii Europejskiej Rafał Gondek s. 359-378
Proces Boloński i powstanie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego Anna Wesołowska s. 379-388
Integracja europejska na łamach tygodnika „Rzeczywistość” Adam Barabasz s. 389-402
Posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 7–8 lutego 2013 r. w Brukseli. Konkluzje s. 403-408
Posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 14–15 marca 2013 r. w Brukseli. Konkluzje s. 409-415
Posiedzenie Rady Europejskiej w dniu 22 maja 2013 r. w Brukseli. Konkluzje s. 416-420
Posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 27–28 czerwca 2013 r. w Brukseli. Konkluzje s. 421-429
"Europejski Model Socjalny", Katarzyna Głąbicka, Radom 2012 : [recenzja] Marek Rewizorski Katarzyna Głąbicka (aut. dzieła rec.) s. 432-433
"Horyzonty sporu wokół istoty zjawiska deficytu demokratycznego w Unii Europejskiej", Tomasz R. Szymczyński, Warszawa 2013 : [recenzja] Rafał Kamprowski Tomasz R. Szymczyński (aut. dzieła rec.) s. 434-435
"Prawa człowieka w Unii Europejskiej (po Traktacie Lizbońskim)", Jarosław Sozański, Warszawa-Poznań 2011 : [recenzja] Anna Wesołowska Jarosław Sozański (aut. dzieła rec.) s. 436-436
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Akcesja Polski do Unii Europejskiej na łamach prasy regionalnej Ziem Zachodnich", Paulina Olechowska, Szczecin 2012 : [recenzja] Rafał Kamprowski Paulina Olechowska (aut. dzieła rec.) s. 437-439
"System Instytucjonalny Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony. Aspekty polityczne i prawne", Marek Rewizorski, Beata Przybylska-Maszner, Warszawa 2012 : [recenzja] Malwina Księżniakiewicz Beata Przybylska-Maszner (aut. dzieła rec.) Marek Rewizorski (aut. dzieła rec.) s. 439-440