Tytuł Rocznik Integracji Europejskiej
ISSN 1899-6256
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Rocznik Integracji Europejskiej
2012, Numer 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Deutschland in Europa. Eine neue Rolle nach der Finanzkrise? Erhard Crome s. 7-15
Die Eurokrise und ihre strategischen Folgen fur Europa Jochen Franzke s. 17-23
Wyzwania kryzysu zadłużenia strefy euro dla poszukiwania nowej roli Niemiec w Unii Europejskiej w XX wieku Erhard Cziomer s. 25-44
International roles of the European Union Ryszard Zięba s. 63-78
Die EU-Russland-Beziehungen: eine Ausweitung innenpolitischer Interessen? Anna Dmitrieva s. 79-87
Tendencje rozwoju stosunków ekonomicznych Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską i Chińską Republiką Ludową w warunkach globalizacji Zdzisław W. Puślecki s. 89-103
The Polish Presidency ofthe European Union Council: challenges and outcomes Bogdan Koszel s. 105-124
Przewodniczący Rady Europejskiej – między strategią polityczną a rutyną pracy urzędnika Beata Przybylska-Maszner s. 125-142
Rola Republiki Federalnej Niemiec w wizji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Agnieszka Bielawska s. 143-158
Niemieckie wizje kształtu Unii Europejskiej w okresie rządów Gerharda Schrodera Justyna Kłys s. 159-174
Kwestia cypryjska: przebieg i konsekwencje rokowań w latach 2008-2012 Przemysław Osiewicz s. 175-190
Niemiecki model polityki społecznej na tle regulacji Unii Europejskiej Paulina Baran s. 191-202
Instytucje demokracji bezpośredniej w procesie integracji europejskiej – od referendum ogólnonarodowego do europejskiej inicjatywy obywatelskiej Magdalena Musiał-Karg s. 203-220
Federalizm europejski początków integracji europejskiej i doby kryzysu gospodarczego Adam Jaskulski s. 221-231
Unia gospodarczo-walutowa: geneza, ewolucja, perspektywy rozwoju Marek Rewizorski s. 233-258
Partnerstwo Wschodnie jako instrument polityki wschodniej UE? Adam Barabasz Marcin Piechocki s. 268-260
Rozwój gospodarki Unii Europejskiej – Strategia Lizbońska, a nowy plan „Europa 2020″ Wojciech Stankiewicz s. 269-287
Koordynacja polityki fiskalnej i pieniężnej strefy euro w obliczu kryzysu finansowego Joanna Skrzypczyńska s. 289-299
Liberałowie w Parlamencie Europejskim Aleksandra Kruk s. 301-311
Niemcy w procesie integracji europejskiej na tle kryzysu greckiego Jakub Michalak s. 313-332
Stosowanie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej: Protokół brytyjski i Sprawozdania ze stosowania KPP UE Malwina Księżniakiewicz s. 333-348
Pierwotne i wtórne delegowanie kompetencji w wielopoziomowym systemie zarządzania Unii Europejskiej Janusz Ruszkowski s. 345-62
Stan poinformowania polskiego społeczeństwa oraz rola politycznego zaangażowania w świetle akcesji Polski do Unii Europejskiej Joanna Jancz Katarzyna Kuprianiec Agata Przemieniecka Katarzyna Smolińska s. 349-363
Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej s. 365-375
Konkluzje Rady Europejskiej z posiedzenia, 28 s. 376-381
17 wrzeœnia 2012 r. Raport końcowy Grupy Refleksyjnej ds. Przyszłości Unii Europejskiej ministrów spraw zagranicznych Austrii, Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Niemiec, Polski, Portugalii i Włoch s. 382-390
"Chorwacja w Unii Europejskiej", Jan Muś, Marta Szpala, Łódź 2011 : [recenzja] Anna Wesołowska-Maciejewska Jan Muś (aut. dzieła rec.) Marta Szpala (aut. dzieła rec.) s. 391-391
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Polityka europejska Niemiec. Debata wokół reformy i poszerzenia Unii Europejskiej", Anna Paterek, Kraków 2011 : [recenzja] Malwina Księżniakiewicz Anna Paterek (aut. dzieła rec.) s. 392-393
"Bezpieczeństwo europejskie w warunkach globalizacyjnych", Donat Jerzy Mierzejewski, Toruń 2011 : [recenzja] Sylwia Czubaj-Kuźmin Donat Jerzy Mierzejewski (aut. dzieła rec.) s. 394-395
"Europa und die Welt 2020. Entwicklungen und Tendenzen", Andreas Marchetti, Louis Clouet, Nomos Verlag, Baden-Baden 2011 : [recenzja] Mikołaj J. Tomaszyk Louis Clouet (aut. dzieła rec.) Andreas Marchetti (aut. dzieła rec.) Nomos Verlag (aut. dzieła rec.) s. 396-398
"Polityka zagraniczna. Aktorzy – potencjały – strategie", red. Teresa Łoś-Nowak, Warszawa 2011 : [recenzja] Marek Rewizorski Teresa Łoś-Nowak (aut. dzieła rec.) s. 398-400
"Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007–2009", Janusz Józef Węc, Kraków 2011 : [recnezja] Marek żurek Janusz Józef Węc (aut. dzieła rec.) s. 400-403