Tytuł Rocznik Integracji Europejskiej
ISSN 1899-6256
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Rocznik Integracji Europejskiej
2011, Numer 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Über das erfolgreiche Scheitern einer europäischen Verfassung Heinz Kleger s. 7-20
Die Osterweiterung der Europäischen Union. Die anomischen Konsequenzen der deutschen Wiedervereinigung Thomas Mehlhausen s. 21-32
Od światowego kryzysu finansowego do kryzysu strefy euro: implikacje wewnątrzpolityczne dla Niemiec w latach 2008-2011 Erhard Cziomer s. 33-50
Studia europejskie jako element internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej Timm Beichelt Jarosław Jańczak s. 51-62
Troubles in the heart of the EU – Political crisis in Belgium Jeroen van den Bosch s. 63-73
Die richtungweisende Führungsrolle der Europäischen Union in der internationalen Klimapolitik Thomas Hickmann Julka Jantz s. 75-90
European Neighborhood Policy as a Cooperation Instrument between Ukraine and the EU Yuliana Palagnyuk s. 91-96
How to legitimate the European Union and the integration process: EU governance approach Dmytro Volodin s. 97-109
Niemcy wobec kryzysu finansowego strefy euro państw Unii Europejskiej Bogdan Koszel s. 111-129
Główne przestrzenie współpracy Unii Europejskiej z Rosją od schyłku XX wieku. Perspektywa niemiecka Unia Europejska w dwa lata od wejścia w życie Traktatu z Lizbony Michał M. Kosman s. 131-155
Unia Europejska w dwa lata od wejścia w życie Traktatu z Lizbony Mikołaj J. Tomaszyk s. 157-173
Parlament Europejski wobec reformy systemu instytucjonalnego w trakcie obrad Konwentu w sprawie przyszłości Europy Patrycja Kozub s. 175-209
Rumunia i Bułgaria na drodze do Unii Europejskiej (1990-2007) – perspektywa Niemiec i Francji Joanna Ciesielska-Klikowska s. 211-234
Uwarunkowania i priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku Stanisław Konopacki s. 235-247
Unia Europejska wobec idei państwa palestyńskiego Justyna Zając s. 249-261
Ziemie Zachodnie a proces akcesji Polski do Unii Europejskiej. Analiza prasy regionalnej w latach 2002-2004 Paulina Olechowska s. 263-288
Mechanizmy Finansowe 2004-2009 – pozaunijne źródła wsparcia rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski Aleksandra Guzowska s. 289-307
Być albo nie być w Europie – dylematy integracyjne Wielkiej Brytanii Barbara Curyło s. 309-323
Realizacja Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Adam Barabasz s. 325-334
Formalnie słaby, nieformalnie silny. Pozycja Parlamentu Europejskiego w procedurze konsultacji na przykładzie procesu uchwalania rozporządzenia ustanawiającego zasady dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich Adam Kirpszta s. 335-355
Partnerstwo Wschodnie – szansa dla europejskiej integracji państw poradzieckich Swietłana Sydun s. 357-370
Unia Europejska w dążeniu do przestrzegania praw człowieka na Białorusi Ksenia Kakarenko s. 371-384
Obwód Kaliningradzki FR w stosunkach unijno-rosyjskich Wojciech Kotowicz s. 385-404
Integracja europejska w polityce zagranicznej Turcji za rządów Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) Przemysław Osiewicz s. 405-418
Myśl polityczna i struktury organizacyjne ruchu anarchistycznego w państwach Unii Europejskiej w dobie przemian globalizacyjnych Paweł Malendowicz s. 419-438
Unia Beneluksu – nowa odsłona starej współpracy Paweł Kołek s. 439-452
Przemówienie premiera Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim 6 lipca 2011 r. na inaugurację polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej s. 453-457
Priorytety polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 1.07.2011-31.12.2011 (fragmenty) s. 458-465
Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej (11 marca 2011 r.). Oświadczenie s. 466-469
Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (24-25 marca 2011 r.) s. 470-492
Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej 23-24 czerwca 2011 r. s. 493-502
"Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej", Bogusław Jagusiak, Warszawa 2011 : [recenzja] Bogdan Koszel Bogusław Jagusiak (aut. dzieła rec.) s. 503-504
"Przejście do Europy. Historia pewnego początku", Luuk van Middelaar, Warszawa 2011 : [recenzja] Aleksandra Kruk Luuk van Middelaar (aut. dzieła rec.) s. 504-506
"Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej", red. Zbigniew Czachór, Tomasz R. Szymczyński, Warszawa 2011 : [recenzja] Anna Wesołowska-Maciejewska Zbigniew Czachór (aut. dzieła rec.) Tomasz R. Szymczyński (aut. dzieła rec.) s. 506-508
"Prawicowy populizm a eurosceptycyzm (na przykładzie Listy Pima Fortuyna w Holandii i Ligi Polskich Rodzin w Polsce)", Aleksandra Moroska, Wrocław 2010 : [recenzja] Marta Zobeniak Aleksandra Moroska (aut. dzieła rec.) s. 509-510
"Europejskie innowacje. Teoria i praktyka", red. Jerzy Babiak, Tadeusz Baczko, Warszawa, Bruksela 2011 : [recenzja] Adam Jaskulski Jerzy Babiak (aut. dzieła rec.) Tadeusz Baczko (aut. dzieła rec.) s. 510-512
"Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych", red. Marek Rewizorski, Warszawa 2011 : [recenzja] Marek Górka Marek Rewizorski (aut. dzieła rec.) s. 512-515