Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Tadeusz Poklewski s. 7-11
Zamek w Besiekierach w Łęczyckiem, województwo konińskie Emilia Grabarczyk Tadeusz Poklewski s. 13-54
Zamek w Lutomiersku w Sieradzkiem, województwo sieradzkie Emilia Grabarczyk Tadeusz Poklewski Maria Żemigała s. 55-78
"Dom stary" na zamku w Łęczycy, województwo płockie Emilia Grabarczyk Tadeusz Poklewski Alina Wierstakow s. 79-106
Aneks : pomiar cegły zabytkowej z zamków w Besiekierach, Lutomiersku i Łęczycy Maria Żemigała s. 107-109
Les Châteaux de la Pologne centrale : 1re partie - Besiekiery, Lutomiersk, "Vieille Bâtisse" de Łęczyca : résumé s. 110-122