Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 79
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1913, Tom 12, Numer 1/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Antoni Małecki Wiktor Hahn s. 1-2
Mikołaja Reja "Wizerunek" a "Żywot" Maks Landau s. 1-16
Spis ocenionych książek, rozpraw i artykułów. s. 7-8
Wizya Krasińskiego Wilhelm Bruchnalski s. 17-36
O wpływie "Jerozolimy Wyzwolonej" na "Daphnidę" Twardowskiego Michał Peter s. 37-55
Luźne uwagi o tragedyi J. Słowackiego, zwanej "Horsztyńskim" Franciszek Krček s. 55-68
Słowackiego "Genezis z Ducha" w wierszowanej przeróbce Stanisław Schneider s. 68-77
Nieznane utwory J. U. Niemcewicza : (ciąg dalszy) Antoni Marian Kurpiel s. 78-90
"Bibliografia polska", T. XXIV, Karol Estreicher, Kraków 1912 : [recenzja] Aleksander Brückner Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 91-94
Zabytki średniowieczne Aleksander Brückner s. 94-99
Z literatury sowizdrzalskiej Aleksander Brückner s. 99-102
"Piotr Skarga na tle katolickiej literatury religijnej w Polsce wieku XVI 1536-1612", Tadeusz Grabowski, Kraków 1913 : [recenzja] Aleksander Brückner Tadeusz Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 102-106
"Jana hr. Potockiego prace i zasługi naukowe", Aleksander Brückner, Warszawa 1911 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 106-108
"Documents polonais sur J. J. Rousseau et Thérèse Levasseur", Venceslas Olszewicz, 1911 : [recenzja] Bolesław Orłowski Wacław Olszewicz (aut. dzieła rec.) s. 108-110
"Dzieje filozoficznej myśli polskiej w okresie porozbiorowym", Maurycy Straszewski, Kraków 1912 : [recenzja] Julian Saloni Maurycy Straszewski (aut. dzieła rec.) s. 110-116
"Kłosy z polskiej niwy", Wiktor Gomulicki, Warszawa 1912 : [recenzja] Wiktor Hahn Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) s. 117-119
"Bibliografia słowianoznawstwa polskiego", Edmund Kołodziejczyk, Kraków 1911 ; "Bibliografia polskago sławianowiedienija", W. A. Francew, Warszawa 1912 : [recenzja] Adam Fischer Włodzimierz A. Francew (aut. dzieła rec.) Edmund Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 119-122
Wiadomości bibliograficzne Wiktor Hahn s. 123-128
Mikołaja Reja "Wizerunek" a "Żywot" : (dokończenie) Maks Landau s. 129-155
U świtu romantyzmu : pierwsze sądy o Byronie w Polsce (1816-1822) Stanisław Wasylewski s. 156-168
Niemieckie tłumaczenie "Fraszek" Kochanowskiego i "Kolędy" z r. 1652 Kazimierz Kapałka s. 169-182
Echa "Trenów" w "Judycie" Karpińskiego : przyczynek do wpływu Kochanowskiego na w. XVIII Stanisław Pigoń s. 182-189
O Antoninie Niemiryczowej Antoni Prochaska s. 190-193
Juliusz Słowacki, Franciszek Gaudy i Anton Žakelj (Rodoljub Ledinski) : przyczynek do historyi motywów literackich Wiktor Hahn s. 194-200
Powieść a nowela : (listy E. Orzeszkowej i P. Chmielowskiego) Konstanty Wojciechowski s. 200-205
Pokłosie z rękopisów petersburskich : dawne pieśni polskie Anna Croisette van der Kop s. 206-217
Pieśni ruskie Aleksander Brückner s. 217-219
Nieznane utwory J. U. Niemcewicza : (ciąg dalszy) Antoni Marian Kurpiel s. 219-228
"Pismo Święte w dziełach X. Piotra Skargi", Stanisław Okoniewski, Poznań 1912 : [recenzja] Józef Kallenbach Stanisław Okoniewski (aut. dzieła rec.) s. 229-232
"Indywidualność twórcza Skargi", Stanisław Mitera, "Przegląd Powszechny", 1913, z. 1-10 i odb. Kraków 1913 : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński Stanisław Mitera (aut. dzieła rec.) s. 232-234
"Le monde slave et les classiques français aux XVI-XVII. siècles", Abel Mansuy, Paris 1912 : [recenzja] Aleksander Brückner Abel Mansuy (aut. dzieła rec.) s. 234-236
"Pamiętnik aktora (1786-1858)", Kazimierz Skibiński, oprac. i wyd. M. Rulikowski, Warszawa 1912 : [recenzja] Adam Fischer Mieczysław Rulikowski (aut. dzieła rec.) Kazimierz Skibiński (aut. dzieła rec.) s. 236-238
"Mémorial de la Légion polonaise de 1848 créée en Italie par Adam Mickiewicz", T. II-III, avec pref. et not. par Ladislas Mickiewicz, Paris 1909-1910 : [recenzja] Tadeusz Grabowski Władysław Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 239-240
"Z duchowych wnętrz. Studya krytyczno-literackie", Władysław Korycki, Warszawa 1913 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Władysław Korycki (aut. dzieła rec.) s. 240-241
"Notatki o pozytywistach", Mieczysław Rettinger, Lwów 1913 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Mieczysław Rettinger (aut. dzieła rec.) s. 241-243
"Geschichte der englischen Romantik", I. Band, Teil 1 : "Die Anfänge der Romantik", Helene Richter, 1911 : [recenzja] Wacław Borowy Helene Richter (aut. dzieła rec.) s. 243-249
Wiadomości bibliograficzne Wiktor Hahn s. 250-252
[Od p. Jana Witka otrzymała Redakcya następujące pismo...] Jan Witek s. 253-255
Replika p. Juliusza Zaleskiego Juliusz Zaleski s. 255-256
W sprawie źródeł "Wojny Chocimskiej" Wacława Potockiego Jan Śmieciuszewski s. 257-281
Dookoła Trentowskiego : (z powodu książki Dra Wł. Horodyskiego pt. "Bronisław Ferdynand Trentowski") Kazimierz Jaworski s. 282-299
Odszukany wiersz Jodki Litwina Karol Badecki s. 300-302
O "Kiermaszu" i o "Kołaczach" Szymonowicza Mieczysław Kwiatkowski s. 302-306
Około przedstawienia "Cyda" 1661 r. Stanisław Windakiewicz s. 306-310
Do "Pieśni ruskich" Franciszek Krček s. 310-311
W sprawie twórczości literackiej Stanisława Augusta Bolesław Orłowski s. 311-314
Które jest pierwsze wydanie "Ksiąg pielgrzymstwa" A. Mickiewicza? Stanisław Pigoń s. 314-318
"Dyalog" i "Taniec barzo piękny" : dwa utwory z końca XVI w. Jan Czubek s. 319-326
Pokłosie z rękopisów petersburskich : dawne pieśni polskie : (ciąg dalszy) Anna Croisette van der Kop s. 326-335
Mowa Rabina Poryckiego na śmierć Tadeusza Czackiego w imieniu żydów tego miasta : przyczynek do dziejów oświaty Zygmunt Kukulski s. 335-340
Nieznane utwory J. U. Niemcewicza : (dokończenie) Antoni Marian Kurpiel s. 340-350
"Pamiętniki Janczara czyli Kronika turecka Konstantego z Ostrowicy napisana między r. 1496 a 1501", wyd. Jan Łoś, Kraków 1912 : [recenzja] Aleksander Brückner Jan Łoś (aut. dzieła rec.) s. 351-354
""Nowa Heloiza" jako jedno ze źródeł "Pana Podstolego"", Bolesław Kielski, Kraków 1913 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Bolesław Kielski (aut. dzieła rec.) s. 355
"Poezya powstania listopadowego", Mieczysław Smolarski, Kraków 1911 ; "Poeta "wiersza do legionów" Cypryan Godebski", Mieczysław Smolarski, Kraków 1910 ; "Poezya legionów. Czasy, pieśń i jej dzieje", Mieczysław Smolarski, Kraków 1912 : [recenzja] Aleksander Łucki Mieczysław Smolarski (aut. dzieła rec.) s. 355-359
"Szubrawcy w Wilnie 1817-1822", Józef Bieliński, Wilno 1910 : [recenzja] Ludwik Janowski Józef Bieliński (aut. dzieła rec.) s. 359-363
"Epos szlacheckie Kazimierza Brodzińskiego", Aleksander Łucki, Kraków 1913 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Aleksander Łucki (aut. dzieła rec.) s. 363-364
"Ze studyów nad twórczością Fredry", Władysław Günther, "Biblioteka Warszawska", I, 1913, z. 1 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Władysław Günther (aut. dzieła rec.) s. 364-369
""Kaznaczejsza" M. J. Lermontowa w polskoj perediełkie", A. A. Francew, Warszawa 1912 : [recenzja] Adam Fischer A. A. Francew (aut. dzieła rec.) s. 369
"Ryszard Berwiński. Studyum", Aurelia Wyleżyńska, Kraków 1913 : [recenzja] Adam Fischer Aurelia Wyleżyńska (aut. dzieła rec.) s. 369-370
"Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej. Życiorysy, streszczenia, wyjątki", T. IV-VII, pod red. Bronisława Chlebowskiego, Ignacego Chrzanowskiego, Henryka Gallego, Gabryela Korbuta, Manfreda Kridla, Stanisława Krzemińskiego, Warszawa 1908, 1909, 1911, 1913 : [recenzja] Aleksander Brückner Bronisław Chlebowski (aut. dzieła rec.) Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Henryk Galle (aut. dzieła rec.) Gabriel Korbut (aut. dzieła rec.) Manfred Kridl (aut. dzieła rec.) Stanisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) s. 370-373
"Twardowski, der polnische Faust", Wilhelm Leppelmann, Münster 1910 ; "Twardowski, der polnische Faust", Jenny Goldstern, Wien 1912 : [recenzja] Wiktor Hahn Jenny Goldstern (aut. dzieła rec.) Wilhelm Leppelmann (aut. dzieła rec.) s. 373-377
Wiadomości bibliograficzne Wiktor Hahn s. 379-383
Wyjaśnienie Tadeusz Grabowski s. 384
W sprawie źródeł "Wojny Chocimskiej" Wacława Potockiego : (dokończenie) Jan Śmieciuszewski s. 385-406
"Malwina" ks. Maryi z Czartoryskich Wirtemberskiej Konstanty Wojciechowski s. 407-434
Wpływ "Ruin" Volneya na "Sybillę" Woronicza Władysław Ćwik s. 435-446
Leonard Boniecki Mirosław Z. Przegonia-Kryński s. 447-449
O "Poetyce" Euzebiusza Słowackiego słów kilka Jan Bronisław Richter s. 449-455
Pokłosie z rękopisów petersburskich : dawne pieśni polskie : (dokończenie) Anna Croisette van der Kop s. 456-466
Przyczynek do twórczości i biografii Al. Felińskiego Marian Lesław Placzek s. 466-475
Autobiografia A. Felińskiego. s. 474-475
"Pisma", T. III-IV, Bronisław Chlebowski, Warszawa 1912 : [recenzja] Wiktor Hahn Bronisław Chlebowski (aut. dzieła rec.) s. 476-479
"Pisma literackie - z badań nad literaturą polską wieku XVII i XVIII", K. M. Górski ; przedm. poprzedził K. Morawski, Warszawa 1913 : [recenzja] Stanisław Pigoń Konstanty Maria Górski (aut. dzieła rec.) Kazimierz Morawski (aut. dzieła rec.) s. 479-483
""Poezje" Kochowskiego a "Goffred" Tassa-Kochanowskiego", Roman Pollak, "Biblioteka Warszawska", 1913 : [recenzja] Julian Krzyżanowski Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 483-487
"Osyan w Polsce na tle genezy romantycznego ruchu", Maryan Szyjkowski, Kraków 1912 : [recenzja] Ignacy Chrzanowski Marian Szyjkowski (aut. dzieła rec.) s. 487-490
"Adam Mickiewicz, jewo żizń i tworczestwo", T. I-II, A. L. Pogodin, Moskwa 1912 : [recenzja] Witold Bełza Aleksander L. Pogodin (aut. dzieła rec.) s. 490-497
"Maurycy Mochnacki jako teoretyk i krytyk romantyzmu polskiego", Piotr Bańkowski, Kraków [1913] : [recenzja] Józef Ujejski Piotr Bańkowski (aut. dzieła rec.) s. 497-501
Wiadomości bibliograficzne Wiktor Hahn s. 502-509
[Szanowny Panie Redaktorze!] Abel Mansuy s. 510-512