Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1977, Tom 68, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O napoleonizmie Fredry Bogdan Zakrzewski s. 3-20
Osobowość autora jako tworzywo literackie : na przykładzie komedii Aleksandra Fredry Mieczysław Inglot s. 21-40
Sztuka portretu w epigramacie czasów Oświecenia Alina Siomkajłówna s. 41-82
Pod hasłem naturalności : o listowniku Stanisława Szymańskiego Przemysława Matuszewska s. 83-110
Między autorem a podmiotem mówiącym Stefan Sawicki s. 111-127
Styl językowy komedii Aleksandra Fredry Teresa Skubalanka s. 129-139
Orientacja poetycka w pierwszych estetykach sztuki radziowej (1927-1935) Krystyna Laskowicz s. 141-170
O źródłach i sposobach funkcjonowania motywu "Pawła i Gawła" Marian Ursel s. 171-179
Wokół daty powstania "Powrotu posła" Augustyn Jendrysik s. 181-193
Polskie przekłady "The Pilgrim's Progress" Johna Bunyana Zofia Sinko s. 195-218
Tradycyjne zasady retoryki Kenneth Burke Krzysztof Biskupski (tłum.) s. 219-250
Analiza retoryczna Roland Barthes Krystyna Falicka (tłum.) s. 251-256
Retoryka a kontekst kulturowy Renate Lachmann Włodzimierz Bialik (tłum.) s. 257-273
Tropy i figury Tzvetan Todorov Wiktoria Krzemień (tłum.) s. 275-293
Figury Gérard Genette Wiktoria Krzemień (tłum.) s. 295-306
"Polskie przekłady Jana Baptysty Marina", Julian Lewański, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, tom XXXIX, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 180 + errata na wklejce : [recenzja] Barbara Falęcka Julian Lewański (aut. dzieła rec.) s. 307-310
"Język a poezja. Studia z dziejów świadomości językowej i literackiej oświecenia i romantyzmu", Zdzisława Kopczyńska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XLV, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 208 : [recenzja] Irena Kitowiczowa Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) s. 310-318
"Fredro w paradyzu. Studia i szkice", Bogdan Zakrzewski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, ss. 264 : [recenzja] Konrad Górski Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 318-320
"Literatura polska 1918-1975", t. 1-2, redaktorzy naukowi: doc. dr hab. Alina Brodzka, dr Helena Zaworska, prof. dr Stefan Żółkiewski, Warszawa 1975, z prac Instytutu Badań Literackich PAN, Wiedza Powszechna, ss. 792; ss. 192 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 320-329
"Literatura polska 1918-1975", t. 1-2, redaktorzy naukowi: doc. dr hab. Alina Brodzka, dr Helena Zaworska, prof. dr Stefan Żółkiewski, Warszawa 1975, z prac Instytutu Badań literackich PAN, Wiedza Powszechna, ss. 792; ss. 192 ; [recenzja] Marian Płachecki Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 329-337
"Česká literatura a kulturní proudy evropské", Karel Krejčí, Praha 1975, Československý spisovatel, ss. 390, 2 nlb. : [recenzja] Bogusław Sławomir Kunda Karel Krejčí (aut. dzieła rec.) s. 337-344
"Od epiky k lyrike. Štylistické prierezy literaturou", Bratislava 1973, Tatran, ss. 294, 2 nlb. : [recenzja] Krzysztof Krasuski s. 344-350
"Pragramatics of Language and Literature", edited by Teun A. van Dijk, North Holland Studies in Theoretical Poetics, Amsterdam 1976, North Holland Publ. Co., ss. X, 236 : [recenzja] Józef Japola Teun A. van Dijk (aut. dzieła rec.) s. 351-357
Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa im. Lenaua (Trzebieszowice, 3-8 października 1976) Marianna Borysiak s. 359-364
Wincenty Danek (8 października 1907 - 17 sierpnia 1976) [nekrolog] Bolesław Faron s. 365-371