Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 41
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1927, Tom 24, Numer 1/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kult przeszłości wśród szlachty polskiej XVI wieku Bogdan Suchodolski s. 1-13
"Paskwalina" S. Twardowskiego Aleksander Brückner s. 14-23
Młodzieńcze poglądy Norwida na sztukę Tadeusz Makowiecki s. 24-85
Polonolatina. VII Ryszard Ganszyniec s. 86-105
Udział Michała Podczaszyńskiego w "Revue Encyclopédique" : notatka bibljograficzna Piotr Bańkowski s. 106-111
Seweryn Goszczyński jako krytyk literacki Stanisław Biegański s. 111-118
Źródła historyczne powieści "Ogniem i mieczem" Juliusz Kijas s. 119-135
Z dziejów tłumaczeń Owidjusza w Polsce Rudolf Kotula s. 136-145
Korespondencja z Michałem Wiszniewskim Ludwik Bernacki s. 145-167
List Aleksandra Grozy do Zygmunta Komarnickiego s. 167-172
Przyczynki lekarzy do historji literatury polskiej Stanisław Łempicki Wiktor Feliks Szokalski (aut. dzieła rec.) Adam Wrzosek (aut. dzieła rec.) s. 173-203
"Historja literatury polskiej od czasów najdawniejszych do roku 1815", T. I, cz. I: "Literatura średniowieczna w Polsce od czasu przyjęcia chrześcijaństwa do końca XIV wieku ; cz. II : "Literatura średniowieczna w Polsce w wieku XV", Roman Pilat, wykłady uniwersyteckie oprac. Ludwik Bernacki i Stanisław Kossowski pod red. Ludwika Bernackiego, Warszawa b. d. : [recenzja] Aleksander Brückner Ludwik Bernacki (aut. dzieła rec.) Stanisław Kossowski (aut. dzieła rec.) Roman Pilat (aut. dzieła rec.) s. 204-210
"Pieśni i wybór wierszy", Jan Kochanowski, oprac. Tadeusz Sinko, b. m., b. d. : [recenzja] Mieczysław Hartleb Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 210-216
Z badań nad dziejami reformacji w Polsce Kazimierz Kolbuszewski Ludwik Chmaj (aut. dzieła rec.) s. 216-227
"Psychoza w literaturze polskiej", Stanisław Trzebiński, "Archiwum historji i filozofji medycyny oraz historji nauk przyrodniczych", T. III, 1925, z. 1-2 : [recenzja] Stanisław Łempicki Stanisław Trzebiński (aut. dzieła rec.) s. 227-231
"Saggi criciti su Juljusz Słowacki", Giovanni Maver, Padova 1925 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Giovanni Maver (aut. dzieła rec.) s. 231-236
"Sentymentalizm w twórczości Mickiewicza", Henryk Schipper, Lwów 1926 : [recenzja] Jan Bronisław Richter Henryk Schipper (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"Król-Duch", T. I : Teksty, T. II : Komentarz, Juliusz Słowacki, ułożył i komentarzem opatrzył Jan Gw. Pawlikowski, brzmienie tekstów z rękopisów ustalił Michał Pawlikowski, Lwów 1925 : [recenzja] Manfred Kridl Jan Gwalbert Pawlikowski (aut. dzieła rec.) Michał Pawlikowski (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 236-253
Odpowiedź na recenzję prof. Dra W. Hahna pracy p. t. "Charakterystyka i źródła powieści Kraszewskiego", pomieszczoną w "Pamiętniku Literackim", t. XXI Adam Bar s. 254-259
Odpowiedź profesora Dra Wiktora Hahna Wiktor Hahn s. 259-262
Chronologia pism genezyjskich i rozwój genezyjskich pomysłów Słowackiego Jan Gwalbert Pawlikowski s. 265-290
Norwidowa opowieść o wiecznym Rzymie i wiecznym człowieku "Quidamie" Władysław Dobrowolski s. 291-308
Sonety Asnyka "Nad głębiami" na tle filozofji XIX wieku Henryk Szucki s. 309-343
Dwa przyczynki do "Dialogu Mistrza Polikarpa" Stefan Vrtel-Wierczyński s. 344-348
Historja o Ekwanusie Aleksander Brückner s. 348-350
Świrski jako tłumacz "Georgik" Wergilego Stanisław Seliga s. 350-359
Mowy masońskie Stanisława Potockiego : (uwagi bibljograficzne i materjały) Jan Nieczuja-Urbański s. 359-368
O nieznanych utworach W. Reklewskiego Bronisław Gubrynowicz s. 368-397
Właściwości medjalne naszych wieszczów Zofia Niemojewska-Gruszczyńska s. 398-411
Na marginesie "Sporu o Kusego i Sokoła" w "Panu Tadeuszu" : (uwaga na temat prawa łowieckiego) Kazimierz Sochaniewicz s. 412-417
Słowackiego: "Kordjan" - Ibsena: "Peer Gynt" Oskar Peist s. 418-424
"Marancya" : komedja lwowska z początku XVII stulecia Karol Badecki s. 425-454
"Wstęp do nauki literatury ze szczególnem uwzględnieniem literatury polskiej", Tadeusz Grabowski, Lwów 1927 : [recenzja] Jan Bronisław Richter Tadeusz Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 455-463
Literatura polska XVI w. w wydaniach "Bibljoteki narodowej" Paweł Rybicki Ludwik Antoni Birkenmajer (aut. dzieła rec.) Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) Władysław Folkierski (aut. dzieła rec.) Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Mikołaj Kopernik (aut. dzieła rec.) Stanisław Kot (aut. dzieła rec.) Mikołaj Rej (aut. dzieła rec.) Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) Piotr Skarga (aut. dzieła rec.) s. 463-467
"Z dziejów książki w Poznaniu", Marja Wojciechowska, Poznań 1927 : [recenzja] Eugenia Kurkowa Maria Wojciechowska (aut. dzieła rec.) s. 468-470
"Humanizm i reformacja w Polsce : wybór źrodeł do ćwiczeń uniwersyteckich", wyd. Ign. Chrzanowski, Stanisław Kot, Lwów-Warszawa-Kraków 1927 Mieczysław Hartleb Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Kot (aut. dzieła rec.) s. 471-473
"Literatura mieszczańska w Polsce XVII wieku : monografja bibljograficzna", wstęp Aleksander Brückner, Lwów 1925 : [recenzja] Ryszard Skulski Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 474-476
"Dwie Grażyny", Kazimierz Breitmeier, Jasło 1927 ; "Szkice literackie", Kazimierz Breitmeier, Jasło 1927 : [recenzja] Stefania Skwarczyńska Kazimierz Breitmeier (aut. dzieła rec.) s. 476-479
"Towianizm na tle historycznem", Józef Kallenbach, Kraków 1922 : [recenzja] Zofia Szmydtowa Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) s. 479-482
"Stanisław Brzozowski jako krytyk literatury polskiej", Stefanja Zdziechowska, Kraków 1927 : [recenzja] Manfred Kridl Stefania Zdziechowska (aut. dzieła rec.) s. 482-484
Ś. p. Józef Nogaj Ryszard Skulski s. 485