Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1956, Tom 47, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wina uniewinnia się tym..." : debiut dramaturgiczny Świętochowskiego Samuel Sandler s. 1-28
Twórczość dramatyczna Zapolskiej w latach 1895-1900 Ewa Korzeniewska s. 29-60
Jan Kasprowicz - poeta myśli Julian Krzyżanowski s. 61-85
Zagadnienia i założenia historii języka polskiego Zenon Klemensiewicz s. 86-137
Sylabotonizm a kryteria rytmiki Maria Dłuska s. 138-150
Trembeciana Julian Platt Maria Kruczkiewicz (tłum.) s. 151-174
Nieznane wiersze Trembeckiego i Węgierskiego Wacław Woźnowski s. 175-186
Inedita wieku XIX w zbiorach Skimborowicza Zbigniew Sudolski s. 187-203
Nieznany list Zygmunta Krasińskiego Juliusz Kleiner s. 204-206
"Czego ja nie lubię" : nieznany wiersz Anieli Dembowskiej Leszek Kukulski s. 207-212
Opowiadania Stefana Żeromskiego w "Przeglądzie Poznańskim" Edward Pieścikowski s. 213-240
Nieznane listy Żeromskiego Jerzy Kądziela s. 241-247
Spór o Krzysztofa Opalińskiego : przegląd badań nad biografią i twórczością Opalińskiego Stanisław Grzeszczuk s. 248-282
"Mickiewicz Magyarországon. A költő halálának századik évfordulójára", összeāllītotta Kozocsa Sándor, Budapest 1955, Széchényi Könyvtār - Bibliográfiai Osztálya, Új Bibliográfiai Füzetek, Szerkeszti Bélley, Pál I, s. 64 = "Mickiewicz na Węgrzech. W setną rocznicę zgonu poety", zestawił Aleksander Kozocsa, Budapeszt 1955, Biblioteka Narodowa im. Széchényiego - Sekcja Bibliograficzna, Nowe Zeszyty Bibliograficzne, redaguje Paweł Bélley, I, s. 64 : [recenzja] Jan Reychman Sándor Kozocsa (aut. dzieła rec.) s. 282-285
"Nadrzymski wśród współczesnych", Zbigniew Żabicki, red. nauk. Samuel Sandler, Wrocław 1956, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich PAN, Studia Historycznoliterackie, pod red. Jan Kotta, t. 28, s. 186, 2 nlb. : [recenzja] Alina Brodzka Samuel Sandler (aut. dzieła rec.) Zbigniew Żabicki (aut. dzieła rec.) s. 285-291
Posiedzenie Rady Naukowej IBL PAN Irena Kucharska s. 292-295
VII Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Polonistycznej Przemysława Matuszewska s. 295-299