Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1968, Tom 59, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O sielance staropolskiej Anna Dobakówna s. 3-28
Z badań nad recepcją antyku w Polsce do końca XVIII wieku : I Tadeusz Bieńkowski s. 29-53
Renesansowa koncepcja człowieka w "Trenach" Jana Kochanowskiego Janusz Pelc s. 55-79
"Concors discordia" Sarbiewskiego w teorii konceptyzmu Barbara Otwinowska s. 81-110
Obrazy, zdania, słowa : (na marginesie problemu ech cudzych w twórczości Mickiewicza) Stanisław Dąbrowski s. 111-171
Z problematyki głosowej interpretacji tekstu Teresa Dobrzyńska s. 173-197
O kompetencji i metodach pewnego recenzenta oświeceniowej serii "Nowego Korbuta" Elżbieta Aleksandrowska s. 219-239
W sprawie oświeceniowej części "Nowego Korbuta" Mieczysław Klimowicz s. 241-248
Odpowiedź profesorowi Konradowi Górskiemu Maria Dernałowicz s. 249-252
Henryk Chełchowski - dziekan kamieniecki Rafał Leszczyński s. 253-258
Ex regestro manuscriptorum : I Irena Fabiani-Madeyska s. 259-268
Kryzys literatury porównawczej René Wellek Zdzisław Łapiński (tłum.) s. 269-279
Problemy historyczno-porównawczych badań literackich Wiktor M. Żyrmunski Ludwik Suchanek (tłum.) s. 281-299
Zasadnicze problemy kompleksowych badań porównawczych István Sőtér Wanda Błońska (tłum.) s. 301-310
Porównanie to jeszcze nie dowód : przedmiot, metody, programy René Etiemble Wanda Błońska (tłum.) s. 311-332
Zakres działalności literaturoznawstwa porównawczego Wolfgang Bernard Fleischmann Olga Dobijanka-Witczakowa (tłum.) s. 333-343
Podstawowe typy związków i zależności literackich Dionýz Ďurišin Jacek Baluch (tłum.) s. 345-357
"Miscellanea staropolskie", 1, redaktor naukowy Roman Pollak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Archiwum Literackie, pod redakcją Kazimierza Budzyka, Stanisława Pigonia, Romana Pollaka, Czesława Zgorzelskiego, t. VI, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 376, 6 nlb. + 5 wklejek ilustr.; "Miscellanea staropolskie", 2, redaktor naukowy Roman Pollak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Archiwum Literackie, pod redakcją Zbigniewa Golińskiego, Stanisława Pigonia, Romana Pollaka, Czesława Zgorzelskiego, t. X, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 318, 2 nlb. : [recenzja] Edmund Kotarski Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 359-366
"Łaciński zbiór kazań peregryna z Opola i ich związki z tzw. „Kazaniami gnieźnieńskimi”", w zbiorze: „Średniowiecze. Studia o kulturze”, t. 1, Jerzy Wolny, redaktor zbioru Julian Lewański, Warszawa 1961, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, s. 171-238 : [recenzja] Paweł Kocikowski Julian Lewański (aut. dzieła rec.) Jerzy Wolny (aut. dzieła rec.) s. 366-370
"Fabularne motywy antyczne w dramacie staropolskim i ich rola ideowa. Studium z dziejów kultury staropolskiej", Tadeusz Bieńkowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, pod redakcją Czesława Hernasa i Jerzego Ziomka, tom XIX, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 144, 2 nlb. + 2 wklejki ilustr. : [recenzja] Janina Kołtuniak-Abramowska Tadeusz Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 370-376
"Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Czasy zygmuntowskie", Juliusz Nowak-Dłużewski, Warszawa 1966, Instytut Wydawniczy «Pax», s. 424 + 12 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Stefan Nieznanowski Juliusz Nowak-Dłużewski (aut. dzieła rec.) s. 376-383
"Twórczość Dominika Rudnickiego (1676-1739)", Maria Eustachiewicz, redaktor tomu Jerzy Krókowski, Wrocław 1966, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, nr 112, ss. 186, 2 nlb. : [recenzja] Jan Okoń Maria Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) Jerzy Krókowski (aut. dzieła rec.) s. 383-392
"Поэтика древнерусской литературы", Д. С. Лихачев, Ленинград 1967, Издательство «Наука», Академия Наук СССР, Институт русской литературы (Пушкинский дом), ss. 372 : [recenzja] Stanisław Balbus Д. С. Лихачев (aut. dzieła rec.) s. 392-401
"Das romanische geistliche Schauspiel als profane und religiöse Komödie. (15. und 16. Jahrhundert)", Rainer Hess, München 1965, Wilhelm Fink Verlag, Freiburger Schriften zur romanischen Philologie, Band 4, herausgegeben von Hugo Friedrich, ss. 198, 8 nlb. : [recenzja] Maria Adamczyk Rainer Hess (aut. dzieła rec.) s. 401-412
W setną rocznicę urodzin twórcy "Chłopów" : na marginesie sesji naukowej poświęconej życiu i twórczości Władysława Reymonta (Łódź, 12-13 grudnia 1967) Aniela Piorunowa s. 413-417