Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1950, Tom 41, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O nową syntezę polskiego Oświecenia Jan Kott s. 617-641
U źródeł myśli politycznej Hugona Kołłątaja Bogusław Leśnodorski s. 642-686
Hugo Kołłątaj w czasie Sejmu Czteroletniego Jerzy Ziomek s. 687-716
"Listy patriotyczne" Józefa Wybickiego Łukasz Kurdybacha s. 717-759
Jakub Jasiński - poeta-Jakobin Zdzisław Libera s. 760-791
Próby dramatyczne Józefa Andrzeja Załuskiego Grzegorz Sinko s. 792-832
Pieśń o rozkoszach żołnierskich Wacław Borowy s. 833-840
Stan badań i potrzeby nauki o literaturze wieku Oświecenia [Referat wygłoszony na Zjeździe Polonistów w Warszawie, w Sekcji Historii Literatury, dnia 10 maja 1950 r.] Tadeusz Mikulski s. 841-860
"Melancholia Scholastyka" z czasów saskich Roman Pollak s. 861-868
Drużbaciana Wacław Borowy s. 869-876
Metastasiana Wacław Kubacki s. 877-884
Trembaciana Jan Kott s. 885-935
Poezja antytargowicka i jakobińska Roman Kaleta s. 936-964
Poezja Sejmu Czteroletniego : nowe pozycje literackie Jan Kott Juliusz Nowak-Dłużewski s. 965-987
Dyskusja nad katedrą literatury w Szkole Głównej Koronnej Mirosława Chamcówna s. 988-1010
Teofila Glińska Tadeusz Mikulski s. 1011-1044
"Życie Ignacego Bykowskiego" Tadeusz Mikulski s. 1045-1071
Polonica w "Ecyklopedii" Diderota Krystyna Korzon s. 1072-1081
Powojenne prace o literaturze stanisławowskiej (1945-1950) Roman Kaleta s. 1082-1116
"Diderot", Henri Lefèbvre, Paris 1949, ed. Hier et Aujourd'hui, s. 307,1 nlb. : [recenzja] Adam Kotula Henri Lefèbvre (aut. dzieła rec.) s. 1117-1127
"Русские просветители 1790-1800 годов", Вл. Орлов, Ленинград 1950, Государственное издательство художественной литературы, s. 476, 4 nlb. : [recenzja] Marian Jakóbiec Вл. Орлов (aut. dzieła rec.) s. 1127-1132
"Путешествие в икарию…", Э. Кабет, перевод Э. Л. Гуревича, комментарии Э. Л. Гуревича и Ф. В. Шуваевой, вступна статйя В. П. Волгйна, Москва- Ленинград 1948, Изд. Акад. Наук CCCР, cz. I, II/III, s. 647, 1 nlb., 1 tabl.; 518, 2 nlb., 1 tabl. : [recenzja] Rachmiel Brandwajn В. П. Волгйн (aut. dzieła rec.) Э. Л. Гуревич (aut. dzieła rec.) Э. Кабет (aut. dzieła rec.) Ф. В. Шуваевой (aut. dzieła rec.) s. 1132-1135
Biblioteka Narodowa : dorobek ostatnich lat Aniela Łempicka s. 1136-1145