Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1971, Tom 62, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Świat-światło w poezji Przybosia Jerzy Kwiatkowski s. 3-29
Koncepcja literatury walczącej w czasach Stanisława Augusta Wacław Woźnowski s. 31-55
"Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor" w literaturze i historii polskiej Mieczysław Inglot s. 57-80
"Słowo o Jakubie Szeli" Brunona Jasieńskiego wobec folkloru Marian Rawiński s. 81-118
"Lingua" Erazma z Rotterdamu w polskim przekładzie z roku 1542 : cześć I Maria Karplukówna s. 119-141
Jan Baudouin de Courtenay a poetyka formalistów Zygmunt Saloni s. 143-151
Brzydka recenzja : w sprawie oceny monografii biobibliograficznej Boya przez Janusza Stradeckiego Jadwiga Czachowska Roman Loth s. 153-163
W sprawie miejsca urodzenia Samuela ze Skrzypny Twardowskiego Władysław Magnuszewski s. 165-170
Listy Lucjana Rydla do Konstantego Mariana Górskiego s. 171-227
Rodzaje narracji Wayne C. Booth Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 229-244
Stosunki międzyosobowe w powieści William John Harvey Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 245-263
O typowości powieści [przekład autora] Aleksandar Flaker s. 265-274
Retoryka i ideologia w "Tajemnicach Paryża" Eugeniusza Sue Umberto Eco Władysław Kwiatkowski (tłum.) s. 275-296
"Satyra czasów saskich", Paulina Buchwald-Pelcowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, t. XXV, komitet redakcyjny: Czesław Hernas (red. naczelny), Janusz Pelc (sekr. redakcji) i Jerzy Ziomek, ss. 348, 2 nlb. + 5 wklejek ilustr. : [recenzja] Maria Eustachiewicz Paulina Buchwald-Pelcowa (aut. dzieła rec.) s. 297-306
"Dzieła wszystkie", t. 1-5, Adam Mickiewicz, pod redakcją Konrada Górskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, ss. LXVII, 388, 2 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Wiktor Weintraub Konrad Górski (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 306-323
O wydaniu krytycznym "Pana Tadeusza" : głos edytora Konrad Górski s. 323-334
"Romantyzm. Studia o ideach i stylu", Maria Janion, indeksy zestawiły Małgorzata Czermińska i Anna Lisowska, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 361, 3 nlb. : [recenzja] Ireneusz Opacki Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) Maria Janion (aut. dzieła rec.) Anna Lisowska (aut. dzieła rec.) s. 334-347
"Matejko i Kraszewski. Dwie koncepcje dziejów Polski", Wincenty Danek, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Prace Komisji Historycznoliterackiej, Nr 23, ss. 120 : [recenzja] Bożena Osmólska-Piskorska Wincenty Danek (aut. dzieła rec.) s. 347-352
"Schopenhauer a Młoda Polska", rozprawa habilitacyjna przedłożona Radzie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1968 roku, Jan Tuczyński, Gdańsk 1969, Wydawnictwo Morskie, ss. 262, errata na wklejce : [recenzja] Bogdan Rogatko Jan Tuczyński (aut. dzieła rec.) s. 352-357
"Filozofia przypadku. Literatura w świetle empirii", Stanisław Lem, Kraków 1968, Wydawnictwo Literackie, ss. 608, 4 nlb. + 2 wklejki ilustr. : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Henryk Markiewicz Janusz Sławiński Stanisław Lem (aut. dzieła rec.) s. 357-376
Zachodniopomorskie prace o liryce moderny Rolf Fieguth Ryszard Handke (tłum.) s. 376-384
Sesje naukowe z okazji Roku Leninowskiego: 1. "Lenin i romantyka rewolucyjna w sztuce" (Warszawa, 15-16 maja 1970); 2. "Literatura i rewolucja. Z problematyki związków literackich polsko-rosyjskich i polsko-radzieckich w wieku XX" (Warszawa, 25-26 maja 1970) Zbigniew Jarosiński s. 385-393
VI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Literatury Porównawczej (AILC) (Bordeaux, 31 sierpnia - 5 września 1970) Maria Strzałkowa s. 393-397
Maxime Herman (15 października 1888 - 21 stycznia 1970) [nekrolog] Zygmunt Markiewicz s. 399-401
Roman Ingarden (5 lutego 1893 - 14 czerwca 1970) [nekrolog] Maria Gołaszewska s. 403-412
Leon Płoszewski (12 sierpnia 1890 - 9 lipca 1970) [nekrolog] Konrad Górski s. 413-422
Giovanni Maver (18 lutego 1891 - 12 lipca 1970) [nekrolog] Roman Pollak s. 423-428