Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 67
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1908, Tom 7, Numer 1/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Karol Estreicher. s. 1-4
    Zacytuj
  • Udostępnij
Święty Stanisław Adam Chmiel s. 1-7
Bibliografia historyi literatury i krytyki literackiej polskiej za rok 1906 Stanisław Łempicki s. 1-48
Moderniści katoliccy Kościoła Lwowskiego w wieku XVI : sam X. arcybiskup Paweł Tarło i mistrz Jan Trzciana kanonik-kaznodzieja katedralny Jan Fijałek s. 8-56
Bibliografia historyi literatury i krytyki literackiej polskiej za rok 1906 Stanisław Łempicki s. 17-60
Pierwsze polskie tłómaczenie Anakreonta Kazimierz Jarecki s. 57-74
O nieznanych utworach młodzieńczych Adama Mickiewicza Józef Kallenbach s. 75-89
Źródła i pokrewieństwa towianizmu i mistyki Słowackiego : (ciąg dalszy) Jan Gwalbert Pawlikowski s. 90-122
Wyspiański : (fragmenty) Stanisław Lack s. 123-133
Z teki bibliograficznej : VII Kazimierz Miaskowski s. 134-135
Nieznana kolenda : (Okruchy hymnologiczne III) Franciszek Krček s. 136-139
Pieśń Kochanowskiego "Nadziei nie trzeba tracić" w tłumaczeniu niemieckiem z XVII wieku Alicja Simonówna s. 139-141
Reminiscencye w "Monachomanii" i "Wojnie chocimskiej" Krasickiego Stanisław Pszon s. 141-149
"Polak w Paryżu" a "Nowa Heloiza" : (sąd o dramacie francuskim i operze) Konstanty Wojciechowski s. 149-153
"Klub piśmienniczy" Tymona Zaborowskiego Stanisław Wasylewski s. 154-169
"Dyalog na Wielki Piątek" Ludwik Bernacki s. 170-187
Z pamiętnika Feliksa Niemojewskiego Przemysław Mączewski s. 187-191
C. Norwid o genezie swej broszury p. t. "O Sztuce" Przemysław Mączewski s. 191
Nieznany list Kornela Ujejskiego Michał Pawlikowski s. 192-193
Dzieje literatury polskiej : przegląd krytyczny za rok 1907. s. 194-223
"Życie polskie w dawnych wiekach", Władysław Łoziński, Lwów-Warszawa 1908 : [recenzja] Antoni Prochaska Władysław Łoziński (aut. dzieła rec.) s. 223-228
"Alfred Jensen. Obrazy szwedzkie w literaturze polskiej", Wawrzyniec Benzelstjerna-Engeström, Poznań 1907 : [recenzja] Wiktor Hahn Wawrzyniec Benzelstjerna-Engeström (aut. dzieła rec.) s. 228-230
"Wiersze polityczne i przepowiednie, satyry i paszkwile z XVI. wieku", Teodor Wierzbowski, Warszawa 1907 : [recenzja] Aleksander Brückner Teodor Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 231-236
"Wespazyan Kochowski na tle współczesnem jako poeta", St. Turowski, Lwów 1908 : [recenzja] Aleksander Brückner Stanisław Turowski (aut. dzieła rec.) s. 237-241
"Puławy, poemat w czterech pieśniach", J. U. Niemcewicz, oprac. Józef Kallenbach, Brody [ca 1907] : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) Julian Ursyn Niemcewicz (aut. dzieła rec.) s. 241-244
"Trybuna ludów", Adam Mickiewicz, wyd. i przedm. zaopatrzył Władysław Mickiewicz, przeł. Antoni Krasnowolski, Warszawa 1907 ; "Mickiewicz jako polityk", Artur Śliwiński, Kraków 1908 : [recenzja] Kazimierz Jarecki Antoni Krasnowolski (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Władysław Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Artur Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 244-246
"Seweryn Goszczyński. Charakterystyki literackie pisarzów polskich. XVIII", Mikołaj Mazanowski, Lwów-Złoczów 1908 : [recenzja] Zygmunt Wasilewski Mikołaj Mazanowski (aut. dzieła rec.) s. 246-250
Sprostowanie s. 250
Pierwsze polskie tłómaczenie Anakreonta Kazimierz Jarecki s. 251-264
Z dziejów wymowy w wieku XVII i XVIII Michał Janik s. 265-277
Arcytwór dramatyczny Wyspiańskiego "Wesele" Walery Gostomski s. 278-315
Z teki bibliograficznej : VIII, IX Kazimierz Miaskowski s. 316-320
"Katechizm Brzeski" 1553/54 r. : (notatka bibliograficzna) Franciszek Pułaski s. 320-344
Kolenda "Powiedzcie pasterze mili" Tadeusz Dąbrowski s. 344-348
Zagadki w życiu i w działalności literackiej S. S. Jagodyńskiego Franciszek Krček s. 348-349
Nieznane utwory J. U. Niemcewicza Antoni Marian Kurpiel s. 350-371
"Historya Literatury Niepodległej Polski", Ign. Chrzanowski, Warszawa 1908 : [recenzja] Aleksander Brückner Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 372-374
"Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa z rękopisu grecko-katol. kapituły przemyskiej", wyd. Aleksander Brückner, Kraków 1907 : [recenzja] Adam Antoni Kryński Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 375-377
"Psałterz Karpińskiego i jego stosunek do Psałterza Kochanowskiego", P. Kwoczyński, Lublin 1907 : [recenzja] Romuald Koppens Piotr Kwoczyński (aut. dzieła rec.) s. 377-380
"Czasopiśmiennictwo polskie na emigracyi", Jan Zakrzewski, Warszawa 1908 : [recenzja] Stanisław Wasylewski Jan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 380-382
"Współczesna literatura polska (1864-1907)", Wilhelm Feldman, Lwów 1908 : [recenzja] Władysław Kozicki Wilhelm Feldman (aut. dzieła rec.) s. 382-394
Moderniści katoliccy Kościoła Lwowskiego w wieku XVI : sam X. arcybiskup Paweł Tarło i mistrz Jan Trzciana kanonik-kaznodzieja katedralny : (ciąg dalszy) Jan Fijałek s. 395-430
Z dziejów wymowy w wieku XVII i XVIII : (ciąg dalszy) Michał Janik s. 431-481
O nieznanych utworach młodzieńczych Adama Mickiewicza Józef Kallenbach s. 482-514
Źródła i pokrewieństwa towianizmu i mistyki Słowackiego : (dokończenie) Jan Gwalbert Pawlikowski s. 515-593
W sprawie "Komedyi żebraczej" Franciszek Krček s. 594
Z powodu wydania "Ogrodu Fraszek" Aleksander Brückner s. 595-598
O wydaniach poetów stanisławowskich Ignacy Chrzanowski s. 598-616
Stosunki A. Felińskiego z Ks. Kuratorem A. Czartoryskim (1818-1820) Emil Kipa s. 616-622
List ks. Adama Czartoryskiego do Mickiewicza Wiktor Kochanowski s. 622-624
Nieznane utwory J. U. Niemcewicza Antoni Marian Kurpiel s. 625-639
"Czy Rej piastował jaki urząd?", Kazimierz Miaskowski, Poznań 1908 : [recenzja] Wilhelm Bruchnalski Kazimierz Miaskowski (aut. dzieła rec.) s. 640-641
"Marcin Bielski. Studyum literackie", Ign. Chrzanowski, Warszawa 1906 : [recenzja] Franciszek Krček Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 641-651
"Ogród Fraszek", T. I-II, Wacław Potocki, wyd. Aleksander Brückner, Lwów 1907 : [recenzja] Stanisław Turowski Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) Wacław Potocki (aut. dzieła rec.) s. 651-656
"X. Prymas Woronicz. Monografia", Cz. 1-2, Alojzy Jougan, Lwów 1908 : [recenzja] Kazimierz Jarecki Alojzy Jougan (aut. dzieła rec.) s. 657-660
"Génie du christianisme a prądy umysłowe w Polsce porozbiorowej", Maryan Szyjkowski, Lwów 1908 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Marian Szyjkowski (aut. dzieła rec.) s. 660-664
"Krótka wiadomość o tajnych towarzystwach uczniów Uniwersytetu Wileńskiego aż do ich rozwiązania w r. 1824", Michał Czarnocki, "Rocznik Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie", T. I, 1907 : [recenzja] Józef Bieliński Michał Czarnocki (aut. dzieła rec.) s. 664-669
"Wilno i Warszawa w Dziadach Mickiewicza", Henryk Mościcki, Warszawa 1908 : [recenzja] Feliks Przyjemski Henryk Mościcki (aut. dzieła rec.) s. 669-672
"Rzecz o Adamie Mickiewiczu", Artur Górski, Warszawa-Kraków 1908 : [recenzja] Aureli Drogoszewski Artur Górski (aut. dzieła rec.) s. 672-681
Przegląd najnowszych prac o J. Słowackim (R. 1907) Wiktor Hahn s. 681-684
"Wypisy z literatury polskiej czasów najnowszych (1864-1905)", zestawił i oprac. Wilhelm Feldman, Warszawa 1908 : [recenzja] Aleksander Brückner Wilhelm Feldman (aut. dzieła rec.) s. 684-686
Indeks imion własnych do "Ogrodu Fraszek" Wacława Potockiego : (w wydaniu A. Brücknera) Stanisław Turowski s. 687-692
Adam Bełcikowski. s. 695-696
Adam Krasiński Józef Kallenbach s. 697-700
Władysław Nehring Aleksander Brückner s. 701-703
Stanisław Lack Tadeusz Dąbrowski s. 704
Konstanty M. Górski Lucjan Rydel s. 705-709