Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1978, Tom 69, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mistrz : o Julianie Krzyżanowskim Jerzy Pelc s. 3-8
Julian Krzyżanowski - badacz literatury staropolskiej Wiktor Weintraub s. 9-33
"Bogurodzica" : problem czasu powstania i tła kulturowego Stanisław Urbańczyk s. 35-70
Kochanowskiego poetyka przestrzeni : kula i pion Teresa Michałowska s. 71-100
Michelet, Mickiewicz i mesjanizm romantyczny Paul Viallaneix Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 101-110
Nowe uwagi o teorii wiersza : in memoriam Michała Rowińskiego : II Adam Ważyk s. 111-129
Poezja patriotyczna końca XVIII wieku : główne komponentyleksyki Teresa Kostkiewiczowa s. 131-153
O poczytności utworów Andrzeja Dębowskiego Alodia Kawecka-Gryczowa s. 155-159
"Krotofilne tragaedie" - nieznana satyra obyczajowa z XVII wieku Edward Różycki s. 161-177
Prasa francuska o prelekcjach Mickiewicza w Collège de France Elizabeth Brisson Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 179-198
Berwińsciana epistolarne s. 199-222
Wspomnienie o Edwardzie Porębowiczu : w 40 rocznicę śmierci Anna Nikliborc s. 223-230
O koncepcję romantyzmu Morse Peckham Maciej Orkan-Łęcki (tłum.) s. 231-252
O logice romantyzmu Albert Gerard Maciej Orkan-Łęcki (tłum.) s. 253-263
Słowo "romantisch" i jego historia Raymond Immerwahr Tadeusz Sławek (tłum.) s. 265-290
U źródeł estetyki romantyzmu : antyk i romantyzm Boris Reizow Zbigniew Maciejewski (tłum.) s. 291-309
Romantyczna sakralizacja pisarza Paul Bénichou Joanna Arnold (tłum.) s. 311-317
"O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień", Czesław Zgorzelski, indeksy zestawiła Anna Skarżyńska, Warszawa 1976, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 418, 2 nlb. + 3 wklejki ilustr. oraz errata na luźnej kartce : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Anna Skarżyńska (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 319-326
"Сонеты", Адам Мицкевич, издание подготовил С. С. Ланда, Ленинград 1976, Издательство „Наука”, Академия Наук СССР, Литературные памятники, ss. 4 nlb., 344 + 3 wklejki ilustr. : [recenzja] Maria Jakóbiec Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 326-340
"Maurycy Mochnacki. Program kulturalny i myśl krytycznoliteracka", Krystyna Krzemień-Ojak, indeks zestawiła Ewa Maciak, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury Polskiej. Studia”, seria: Historia Literatury, t. 38, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 310, 6 nlb. : [recenzja] Marek Graszewicz Krystyna Krzemień-Ojak (aut. dzieła rec.) Ewa Maciak (aut. dzieła rec.) s. 340-350
"Gorączka romantyczna", Maria Janion, indeksy zestawili Marek Kwapiszewski i Ewa Maciak, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 588 : [recenzja] Ewa Łubieniewska Marek Kwapiszewski (aut. dzieła rec.) Ewa Maciak (aut. dzieła rec.) s. 350-363
"Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa", pod redakcją Henryka Markiewicza i Janusza Sławińskiego, Kraków 1976, Wydawnictwo Literackie, ss. 550, 2 nlb. + errata na luźnej kartce : [recenzja] Wiesław Krajka Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 363-373
"Semiotyka kultury", wybór i opracowanie Elżbieta Janus i Maria Renata Mayenowa, przedmowa: Stefan Żółkiewski, bibliografię opracował Jerzy Faryno, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 500 : [recenzja] Zbigniew Maciejewski Jerzy Faryno (aut. dzieła rec.) Elżbieta Janus (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 373-381
"Semiotyka kultury", wybór i opracowanie Elżbieta Janus i Maria Renata Mayenowa, przedmowa: Stefan Żółkiewski, bibliografię opracował Jerzy Faryno, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 500 : [recenzja] Marian Płachecki Jerzy Faryno (aut. dzieła rec.) Elżbieta Janus (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 381-394
Francusko-polskie sympozjum poświęcone zagadnieniom dramatu i teatru awangardy (Wrocław-Karpacz, 24-28 kwietnia 1977) Maria Majewska-Kwiatkowska s. 395-400
"Sonet I" Mikołaja Sępa Szarzyńskiego - obrona dawnej interpretacji Zofia Głombiowska s. 401-408