Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1968, Tom 59, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nieznana "podróż" sentymentalna Marii Wirtemberskiej Alina Aleksandrowicz-Ulrich s. 5-39
Legenda słowiańska w prelekcjach paryskich Mickiewicza Zofia Stefanowska s. 41-55
Próba nowego odczytania "Chłopów" Reymonta Kazimierz Wyka s. 57-105
"Ferdydurke" Zdravko Malić Joanna Łatuszyńska (tłum.) s. 107-154
Interpunkacja w "Panu Tadeuszu" Konrad Górski s. 155-182
Z zagadnień struktury językowej polskiego sylabowca Zdzisława Kopczyńska Lucylla Pszczołowska s. 183-193
Dookoła "Pokuty w kwartanie" Leszek Kukulski s. 195-227
"Nowa krytyka" Roger Fayolle Krystyna Kurysiowa (tłum.) s. 229-249
Rumaki gniewu : współczesne lekcje krytyczne William K. Wimsatt Zofia Sinko (tłum.) s. 251-284
Między interpretacją a historią kultury duchowej : na marginesie obecnej sytuacji niemieckiego literaturoznawstwa Horst Rüdiger Zdzisława Kopczyńska (tłum.) s. 285-304
Metodologiczne zadania literaturoznawstwa Aleksiej S. Buszmin Maria Renata Mayenowa (tłum.) s. 305-337
O zastosowaniu metod ścisłych w literaturoznawstwie Wiaczesław W. Iwanow Ludwik Suchanek (tłum.) s. 339-351
Dwa etapy w czeskiej nauce o literaturze : próba charakterystyki jubileuszowej Felix Vodička Krystyna Kurysiowa (tłum.) s. 353-365
"Wśród literatów staropolskich", Roman Pollak, Warszawa 1966, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 662, 2 nlb. + 16 wklejek ilustr. : [recenzja] Stefan Nieznanowski Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 367-376
"Doktryna literacka polskiego klasycyzmu", Stanisław Pietraszko, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia z Okresu Oświecenia, tom IV, komitet redakcyjny: Elżbieta Aleksandrowska, Jan Kott, Zdzisław Libera, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 668 + 11 wklejek ilustr. : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Stanisław Pietraszko (aut. dzieła rec.) s. 376-383
"Doktryna literacka polskiego klasycyzmu", Stanisław Pietraszko, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia z Okresu Oświecenia, tom IV, komitet redakcyjny: Elżbieta Aleksandrowska, Jan Kott, Zdzisław Libera, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 668 + 11 wklejek ilustr. : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Stanisław Pietraszko (aut. dzieła rec.) s. 384-389
"Drzewiej i wczoraj. Wśród zagadnień kultury i literatury", Stanisław Pigoń, Kraków 1966, Wydawnictwo Literackie, Biblioteka Studiów Literackich, pod redakcją Henryka Markiewicza, ss. 444, 4 nlb. + 2 wklejki ilustr. : [recenzja] Maria Dernałowicz Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 389-396
"U podstaw liryki Leopolda Staffa", Jerzy Kwiatkowski, Warszawa 1966, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żołkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 17, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, ss. 286, 6 nlb. : [recenzja] Danuta Zamącińska Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 396-404
"Nauka o literaturze", Julian Krzyżanowski, indeks rzeczowy oraz indeks nazwisk i tytułów utworów anonimowych zestawiła Dobrosława Świerczyńska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Wydział Nauk Społecznych, ss. 476 : [recenzja] Jan Trzynadlowski Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 404-412
"O kryteriach realizmu w badaniach literackich", Alina Brodzka, indeks zestawiła Irena Orlewiczowa, Warszawa 1966, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 19, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, ss. 268,4 nlb. : [recenzja] Ignacy Trostaniecki Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) Irena Orlewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 412-418
"Proces historyczny w literaturze i sztuce. Materiały konferencji naukowej, maj 1965", pod redakcją Marii Janion i Anieli Piorunowej, Warszawa 1967, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 18, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, ss. 400, 4 nlb. : [recenzja] Jerzy Kmita Maria Janion (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) s. 418-435
V Kongres L'Association Internationale de Littérature Comparée (Belgrad, 30 sierpnia - 5 września 1967) Janina Kulczycka-Saloni s. 437-439
Konferencja Komisji Edytorsko-Tekstologicznej (Warszawa, 5-7 października 1967) Zbigniew Goliński s. 439-443