Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2006, Tom 97, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozmyślanie Roland Barthes Paweł Rodak Paweł Mościcki (tłum.) s. 5-15
Koronka : dziennik jako seria datowanych śladów Philippe Lejeune Magda Rodak (tłum.) Paweł Rodak (tłum.) s. 17-27
Dziennik pisarza : między codzienną praktyką piśmienną a literaturą Paweł Rodak s. 29-49
Poetyka karnawału w "Dzienniku 1954" Leopolda Tyrmanda Marcin Kowalczyk s. 51-70
Dwie wersje "Dziennika 1954" Leopolda Tyrmanda : wokół problemu tożsamości tekstu Konrad Niciński s. 71-94
"Ciężar obecności" : dopełnienia autobiograficznych wątków twórczości Marii Kuncewiczowej w listach do męża (1944-1958) Alicja Szałagan s. 95-116
Dekadentyzm utracony Agnieszka Rozpłochowska s. 117-142
"Inteligencka żydopolskość" wobec pamięci zagłady : wątki żydowskie w twórczości Kazimierza Brandysa Anna Foltyniak s. 143-157
Rozważania podkarpackie, czyli o wędrówkach bohatera "Dukli" i "Dziennika okrętowego" Andrzeja Stasiuka Natalia Słomińska s. 159-189
Blogi jako forma literacka Anna M. Szczepan-Wojnarska s. 191-201
Oracje z "Odprawy posłów greckich" w świetle mów sejmowych z czasów Jana Kochanowskiego Krystyna Płachcińska s. 203-228
O przekładzie na język angielski wierszy Norwida "Śmierć", "Do zeszłej...", "Finis" Agata Brajerska-Mazur s. 229-237
O emigracyjnych losach Wacława Grubińskiego Joanna Raźny s. 239-249
"Czar i zaklęcie Sienkiewicza : studia i szkice", Jolanta Sztachelska, Białystok 2003 : [recenzja] Ryszard Koziołek Jolanta Sztachelska (aut. dzieła rec.) s. 251-267
"Dzisiaj i na wieki : poezje = Цяпер і назаўсёды : паэзія", Adam M-ski (Zofia Mańkowska), wybór i oprac. Jerzy Garbiński, oprac. przekładów w języku białoruskim Uładzimir Marchel, Warszawa - Mińsk 2004 : [recenzja] Inesa Szulska Jerzy Garbiński (aut. dzieła rec.) Adam M-ski (aut. dzieła rec.) Uładzimir Marchel (aut. dzieła rec.) s. 268-272
"Tradycja i transgresja : od dyskursu do autokreacji w eseistyce i „Formach powojennych” Czesława Miłosza", Bogusław Grodzki, Lublin 2002 : [recenzja] Dorota Kozicka Bogusław Grodzki (aut. dzieła rec.) s. 272-278
"Pisanie autobiograficzne w kontekstach europejskich", Regina Lubas-Bartoszyńska, Katowice 2003 : [recenzja] Paweł Rodak Regina Lubas-Bartoszyńska (aut. dzieła rec.) s. 278-283
Zofia Sinko (2 kwietnia 1919 - 26 lutego 2006) Teresa Kostkiewiczowa s. 285-288