Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
2004, Tom 95, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dwa światy", czyli wyobraźnia nowoczesnego poety jako manifestacja świadomości "rozbitej" : przypadek Jerzego Zagórskiego Andrzej Niewiadomski s. 7-28
Nieznośna powaga bytu : o reprezentacjach pamięci i świadomości w cylku podolskim Włodzimierza Odojewskiego Magdalena Rembowska-Płuciennik s. 29-55
Przepisywanie zagłady : Shoah o późnych poematach Tadeusza Różewicza Aleksandra Ubertowska s. 57-70
Radość czytania, czyli: o "Chili" Wisławy Szymborskiej - współgłos Stanisław Dąbrowski s. 71-91
Twórczość poetycka Janusza Szubera Andrzej Sulikowski s. 93-128
Kariera banału w prozie lat dziewięćdziesiątych Magdalena Lachman s. 129-155
Łacińskojęzyczne wtręty jako element struktury znaczeniowej tekstów staropolskich Anna Axerowa s. 157-165
Metafora transsemiotyczna Ewa Szczęsna s. 167-177
Węgierskie wydania "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza : kształt edytorski i ikonograficzny Anna Sprawka-Sofirow s. 179-186
Recepcja szkolna i uniwesrytecka twórczości Friedricha Hebbla w Galicji (1890-1939) Katarzyna Sadkowska s. 187-206
"Na początku wieku : rozważania o tradycji", red. Zofia Trojanowiczowa, Krzysztof Trybuś, indeks sporządziła Małgorzata Szkudlarska, Poznań 2002 : [recenzja] Sławomir Buryła Małgorzata Szkudlarska (aut. dzieła rec.) Zofia Trojanowiczowa (aut. dzieła rec.) Krzysztof Trybuś (aut. dzieła rec.) s. 207-212
"Nić w labiryncie pożądania : gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu", German Ritz, przeł. Bronisław Drąg, Andrzej Kopacki, Małgorzata Łukasiewicz, Warszawa 2002 : [recenzja] Wojciech Śmieja Bronisław Drąg (aut. dzieła rec.) Andrzej Kopacki (aut. dzieła rec.) German Ritz (aut. dzieła rec.) Małgorzata Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 212-216
"Czytanie Witkacego : studia", red. Antoni Czyż, indeks osób oprac. Barbara Stelingowska, Siedlce 2001 : [recenzja] Sławomir Sobieraj Antoni Czyż (aut. dzieła rec.) Barbara Stelingowska (aut. dzieła rec.) s. 216-223
"Katastrofizm - personalizm - realizm : o krytyce literackiej Kazimierza Wyki w latach 1932-1948", Małgorzata Krakowiak, Kraków 2001 : [recenzja] Dariusz Skórczewski Małgorzata Krakowiak (aut. dzieła rec.) s. 223-233
"Od Szczecina do... października : studia o literaturze polskiej lat pięćdziesiątych", Jerzy Smulski, Toruń 2002 : [recenzja] Jerzy Madejski Jerzy Smulski (aut. dzieła rec.) s. 233-239
"Teoria dzieła sztuki teatru w Ingardenowskim modelu humanistyki", Małgorzata Różewicz, Wrocław 2002 : [recenzja] Krystyna Skurjat Małgorzata Różewicz (aut. dzieła rec.) s. 239-242
"Od poetiky k dyskursu : výbor z polské literární teorie 70.-90. let XX století", sestavil Jiří Trávníček, přeložili Marie Havránková, Jiří Trávníček, Petr Vidlák, komentář Jiří Trávníček, medailony autorů Libor Martinek, Brno 2002 : [recenzja] Małgorzata Kowalewska Marie Havránková (aut. dzieła rec.) Libor Martinek (aut. dzieła rec.) Jiří Trávníček (aut. dzieła rec.) Petr Vidlák (aut. dzieła rec.) s. 242-247
"Czytanie teatru I", Anna Ubersfeld, przeł. i indeksy oprac. Joanna Żurowska, Warszawa 2002 : [recenzja] Krystyna Ruta-Rutkowska Anna Ubersfeld (aut. dzieła rec.) Joanna Żurowska (aut. dzieła rec.) s. 247-253
"Philosophy and Literature", No 2 (October), Vol. 26, 2002, editors: Denis Dutton, Gary Hagberg : [recenzja] Wojciech Małecki Denis Dutton (aut. dzieła rec.) Gary Hagberg (aut. dzieła rec.) s. 255-261
Jan Tuczyński (22 grudnia 1918 - 19 marca 2003) Tadeusz Oracki s. 263-269
W sprawie epigramatów Anioła Ślązaka Andrzej Lam s. 271